Spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

151207.nzb.01.400x2663 grudnia br. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne już spotkanie Koordynatorów i Wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Konferencję rozpoczęła dyrektor programu – dr Urszula Wiśniewska, powitała przybyłych przedstawicieli organizatorów i partnerów programu: Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, a także Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w swym wystąpieniu przypomniał, że polska bankowość zaczęła swą reformę jeszcze przed rokiem 1989 – dlatego sektor bankowy mógł bez trudu odnaleźć się w nowych realiach polityczno-społecznych. Efektem był imponujący wzrost, jaki w ciągu minionego ćwierćwiecza przeszła rodzima bankowość. Jednym z dowodów na efektywność tej branży w Polsce był fakt, iż w latach kryzysu sektor bankowy przyczynił się do wzrostu polskiego PKB. Równocześnie banki należą do instytucji cieszących się bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Odnosząc się do fałszywych opinii pojawiających się w mediach, prezes Pietraszkiewicz po raz kolejny przypomniał, że zysk polskich banków nie był transferowany za granicę, ale posłużył do budowy funduszy własnych, które w ciągu niespełna 25 lat wzrosły z 3,4 mld do przeszło 140 mld złotych.

Dr Urszula Wiśniewska podkreśliła, że w zamyśle organizatorów program ma coraz bardziej efektywnie łączyć naukę z biznesem. Przypomniała, że analogiczny cel – nową jakość edukacji ekonomicznej i finansowej – postawił sobie polski rząd. Dowodem na rozwój programu jest sukcesywne zwiększanie się zakresu wiedzy przekazywanej młodemu pokoleniu – jeszcze w marcu tego roku były 3 moduły tematyczne, dziś jest ich 5:

  • Zarządzanie ryzykiem finansowym w życiu osobistym i biznesie.
  • Popularyzacja elektronicznego obrotu gospodarczego.
  • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w życiu każdego człowieka.
  • Nowy wymiar – bankowość spółdzielcza
  • Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

Zwiększa się także liczba partnerów programu. – Tu nie chodzi o efekt skali – instytucje do nas dołączają, bo widzą spójność przekazu merytorycznego – dodała dr Urszula Wiśniewska.

Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. edukacji BIK, swe wystąpienie poświęciła uświadamianiu polskiego społeczeństwa w zakresie wiarygodności kredytowej i jej roli w życiu codziennym i biznesie. Prezentacja objęła podstawy prawne i zasady działania BIK, metody oceny wiarygodności kredytowej oraz zasady bezpiecznego korzystania z produktów finansowych. Przedstawicielka BIK przypomniała również o instrumentach zabezpieczających klienta przed wyłudzeniem kredytu przez podstawione osoby trzecie.

Mariusz Molenda z BIG InfoMonitor opowiadał o tym, w jaki sposób korzystanie z zasobów Biura przez firmy może wpłynąć na poprawę dyscypliny płatniczej u kontrahentów – a także jak budować własną pozycję rzetelnego płatnika na rynku dzięki gromadzeniu w zasobach BIG tzw. informacji pozytywnej. Przypomniał także trzy sfery działania BIG – należy do nich analiza ryzyka, miękka windykacja i ocena wiarygodności finansowej.

Tomasz Stępiński-Ustasiak, Kierownik  Wydziału Integracji Rozwiązań Mobilnych w Orange Polska, skoncentrował się na bezpieczeństwie bankowych aplikacji mobilnych. Prelegent przypomniał, że do wielu ataków hakerskich mogłoby nie dojść, gdyby użytkownicy w należyty sposób zabezpieczali urządzenia. Tymczasem aż. 70 proc. pracowników łamie polityki IT korzystając ze służbowego sprzętu, a 30 proc. deklaruje, że będzie łamać. Jeszcze większym wyzwaniem dla firm może być tzw. BYOD, czyli zezwolenie na korzystanie z prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych.

Jak zapobiec zagrożeniom czającym się w coraz bardziej wirtualnym świecie? Temu zagadnieniu poświęcona była debata ekspercka, w której wzięli udział: dr Marek Radzikowski, doradca zarządu ZBP – moderator, Dariusz Kozłowski – wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dr Michał Szymański – wiceprezes KIR oraz Tomasz Stępiński-Ustasiak – kierownik  Wydziału Integracji Rozwiązań Mobilnych w Orange Polska. Diagnoza jest dość jednoznaczna: wyeliminowanie cyberzłodziejstwa graniczyć będzie z niemożliwością. Dla przykładu: na handlu narkotykami organizacje mafijne z całego świata zarabiają 288 mld dolarów. Zyski w sektorze cybercrime są o 100 mld dolarów wyższe. – Bezpieczeństwo to wyścig – hakerzy będą wymyślać coraz sprytniejsze metody, a antyfraudowcy będą próbowali pokrzyżować im plany – zaznaczył Tomasz Stępiński-Ustasiak. Dariusz Kozłowski potwierdził, ze najsłabszym ogniwem we współczesnym cyberświecie jest klient. – Cyberataki z reguły pojawiają się przez zainfekowane komputery klientów; ataki bezpośrednio na banki prawie się nie zdarzają – dodał wiceprezes zarządu CPBiI.

Konferencję zakończyły warsztaty pod hasłem: Jak zostać ekspertem NZB? Zajęcia prowadziła dr Urszula Wiśniewska oraz dr Marek Radzikowski, a uczestniczyli w nich między innymi wiceprezes zarządu CPBiI Waldemar Zbytek oraz liczni przedstawiciele szkół wyższych i partnerów programu. Podczas warsztatów omawiano istotne kwestie związane z praktyczną realizacją programu, a także perspektywy dla wdrażania edukacji ekonomicznej na uczelniach w jak największej skali.

Szczegółowa relacja z wydarzenia w najbliższym wydaniu czasopisma „Kurier Finansowy – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Karol Jerzy Mórawski