Spotkanie Klubu Polska 2025+ poświęcone roli banków w finansowaniu gospodarki.

Spotkanie Klubu Polska 2025+ poświęcone roli banków w finansowaniu gospodarki.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

25 maja odbędzie się spotkanie Klubu Polska 2025+ pt. "Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?". Dyskusja będzie transmitowana na żywo na aleBank.pl.

Dyskusja jest organizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Podstawą do dyskusji będzie raport TEP przygotowany przez Andrzeja Halesiaka, Dyrektora w Biurze Analiz Makroekonomicznych banku Pekao SA (raport dostępny jest na stronie TEP). W panelu oprócz autora raportu udział wezmą: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierownik Zakładu Systemu Finansowego SGH oraz dr Jerzy Pruski, wiceprzewodniczący Rady TEP.

Spotkanie poprowadzi Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz

Rozpoczęcie spotkania tradycyjnie o godzinie 17:00. Dyskusję będzie można śledzić na żywo na portalu aleBank.pl pod tym linkiem.

Cykl spotkań Klubu Polska 2015+ został zainaugurowany w 2004 r. przez Związek Banków Polskich jako forum dyskusji o problemach i zagadnieniach o znaczeniu strategicznym dla długofalowego rozwoju Polski. Dzisiejszy Klub Polska 2025+ ma za zadanie pobudzanie myślenia strategicznego, przełamując dominujące w Polsce podziały partyjne i ideologiczne, które nierzadko stoją na przeszkodzie merytorycznej debaty wymagającej nowego, szerokiego spojrzenia. Klub Polska 2025+, będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów jest inicjatywą środowiska bankowego i wyrazem zainteresowania i troski o przyszłość związaną z zagadnieniami nie zawsze dostrzeganymi lub nieczęsto podejmowanymi w publicznej debacie. Dzień powszedni rzadko daje nam możliwość zatrzymania się w cywilizacyjnym pędzie i zastanowienia nad tym, w którą stronę podąży Polska i świat za pięć, dziesięć, piętnaście czy pięćdziesiąt lat.

Mając na względzie rosnącą dynamikę przemian globalnych w obszarze gospodarczym, politycznym, technologicznym i społecznym oraz powstawanie nowych reguł rządzących współczesnym światem, Związek Banków Polskich, w ramach Klubu Polska 2025+ proponuje dyskusję na temat kierunków i metod wspierania rozwoju naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, jakie wiążą się z przekształceniami zachodzącymi w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz procesami globalizacji.

źródło: Związek Banków Polskich