Spółka OPTeam S.A. zmienia priorytety rozwoju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

OPTeam ogłosiła 27 października nowe kierunki rozwoju. Między innymi planowane jest uruchomienie usług IT dla krajów Europy Zachodniej oraz rozwój produktów i usług w obszarze eCommerce i aplikacji mobilnych. Przy czym nie wyklucza się realizacji tych celów poprzez akwizycję firm mających rozwiązania w tym zakresie.

Notowana na GPW w Warszawie OPTeam osiągnęła w pierwszej połowie tego roku zysk netto w wysokości 25,05 mln zł. Taki rekordowy wynik wynikał z transakcji sprzedaży pakietu akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP). W czerwcu tego roku Spółka odkupiła 50% akcji PeP od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), przez co zwiększyła swój udział do 100%. Następnie zawarła porozumienie z funduszem Innova, któremu odsprzedała 75% akcji PeP. OPTeam ma obecnie 25% akcji PeP i będzie nadal z tą firmą współpracować. W pierwszej połowie roku OPTeam prowadził też normalną działalność operacyjną i w tym czasie przychody spółki wzrosły do 33,89 mln zł wobec 32,35 mln zł rok wcześniej. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji PeP mają teraz posłużyć do dalszej dywersyfikacji działalności firmy. Za przygotowanie i wdrożenie nowej strategii odpowiada nowy wiceprezes zarządu oraz dyrektor zarządzającego OPTeam, Radosław Bednarski. Wcześniej pełnił on między innymi szereg funkcji menadżerskich wyższego szczebla w firmach: RR Donnelley (budowa modelu obsługi IT oraz Asset Management dla klientów z Europy Centralnej, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii), Sygnity S.A. (budowa jednolitego pakietu usług informatycznych spółki, pozyskiwanie nowych rynków i klientów) oraz w KMPG (restrukturyzacja organizacji dla klientów krajowych i międzynarodowych w branży ICT). Jego doświadczenie ma gwarantować osiągnięcie zakładanych celów. Jak poinformowaniu na spotkaniu z dziennikarzami, jeśli okaże się za kilka lat, że potrzebne jest doinwestowanie którejś z nowych aktywności biznesowych, to Spółka zakłada możliwość sprzedaży posiadanych nadal w PeP udziałów.

Kierunki rozwoju spółki to uruchomienie usług outsourcingowych IT dla krajów Europy Zachodniej (usługi w modelu SaaS, IaaS lub klasyczny outsourcing procesów), a także nowe rozwiązania typu e-commerce (eCommerce oraz aplikacje mobilne) oraz budowa rozwiązań własnych (dla sektora energetyki, użyteczności publicznej oraz edukacji i samorządów). Jednym z rynków Europy Zachodniej, na który planowano w pierwszej kolejności wejście, był rynek brytyjski, jednak wiele niewiadomych związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE spowodowało, że Spółka jako pierwsze kierunki ekspansji wybrała Niemcy, Austrię i Szwajcarię.

Spółka nadal ma rozwijać obecną ofertę produktów i wykorzystywać synergię biznesową związaną ze współpracą z PeP. Jak podano, obecnie 130 uczelni w Polsce wdrożyło aplikacje oferowane przez OPTeam, a liczba wydanych kart elektronicznych przekroczyła 3 mln sztuk. Poza systemami kartowymi i e-usługami dla uczelni oraz administracji publicznej mają być dalej rozwijane usługi związane z bezpieczeństwem, ochroną danych i infrastrukturą IT. Ma też wspierać dalszy rozwój PeP na rynku płatności elektronicznych.

Bohdan Szafrański