Spółdzielnie kredytowe Raiffeisena: Kościół Raiffeisena

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.01.foto.39a.100xZa protoplastę europejskich banków spółdzielczych działających na obszarach wiejskich uważa się niemieckiego działacza społecznego Fryderyka Wilhelma Raiffeisena, który żył w latach 1818-1888.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Na koncepcji organizacyjnej Raiffeisena oparte są banki spółdzielcze w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu i w wielu innych krajach na różnych kontynentach specjalizujące się w obsłudze rolników i mieszkańców wsi. Pierwsze organizacje samopomocowe nie miały charakteru typowych spółdzielni. Ich członkami nie byli bowiem kredytobiorcy, a jedynie majętne osoby, które dostarczały środków finansowych na działalność kredytową. F. W. Raiffeisen szukał poparcia dla swojego ruchu wśród stanu duchownego – księży i pastorów, którzy zresztą bardzo życzliwie odnosili się do jego pomysłów i czysto obejmowali w spółdzielniach kredytowych kluczowe funkcje społeczne.

Dobry ojciec rodziny

Fryderyk W. Raiffeisen był głęboko wierzącym i praktykującym chrześcijaninem wyznania ewangelickiego. Nauką Chrystusa nakazującą pomagać bliźnim kierował się w 1847 r., zakładając w niemieckim Weyerbusch Towarzystwo dla Dostarczania Biednym Chleba i Ziemniaków, a następnie tworząc pierwszą spółdzielnię kredytową, która umożliwiła małorolnym chłopom zaciąganie nisko oprocentowanych pożyczek i tym samym chroniła ich przed wyzyskiem ze strony lichwiarzy.

Chodziło o poprawę sytuacji materialnej biednych ludzi na wsi, ale także o „moralne podniesienie jednostki”. Kasa oszczędnościowo-pożyczkowa Raiffeisena obok funkcji ekonomicznych pełniła misję społeczną, troszczyła się o zaniedbane dzieci, pomagała w integracji osobom zwolnionym z więzienia, wspierała budowę wiejskich bibliotek. Miała być czymś na wzór postulowanego przez religię chrześcijańską „dobrego ojca rodziny” troszczącego się o swoje dzieci.

F. W. Raiffeisen, kierując się pobudkami religijnymi i miłością bliźniego, przekonywał do podobnej postawy zamożnych ludzi oraz motywował ich do pomocy biednym mieszkańcom lokalnej społeczności w myśl chrześcijańskiej zasady „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, toś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI