Monitor spółdzielczy: styczeń 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.04.a.150xNBP MIERZY PULS

W 2009 r. aż 21 banków (13,9 proc.) zanotowało stratę (1,2 mld zł) - wynika z raportu NBP. Tempo udzielania nowych kredytów jest obecnie zbliżone do sytuacji z 2005 r.

Kryzys miał najmniejszy wpływ na dynamikę kredytów konsumpcyjnych, a największy na kredyty w sektorze firm oraz kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza w walutach obcych. Wśród nowo udzielonych ekspozycji kredytowych 91 proc. stanowią te w walucie krajowej. Zdaniem NBP w 2010 r. niepewność co do koniunktury będzie utrudniać bankom ocenę ryzyka zarówno nowo udzielanych kredytów, jak i istniejącego portfela. Duży wpływ może mieć ograniczenie dźwigni finansowej w związku z pogorszeniem sytuacji banków matek na Zachodzie.

Wyraźnie wzrósł odsetek kredytów zagrożonych (10 proc.), który jest jednak ponad dwukrotnie niższy od rekordowego w 2003 r. (22 proc.).

EKSPRESOWA REKOMENDACJA

Banki przygotowują już procedury do Rekomendacji T. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby niektóre regulacje bardziej czasochłonne i kosztowne zostały wdrożone w końcówce roku. Na część rozwiązań banki będą miały pół roku bądź 12 miesięcy. Komisja zgodziła się z niektórymi uwagami środowiska bankowego, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem. Uznała za zasadne pozostawienie limitu zadłużenia z uwzględnieniem różnicowania sposobu liczenia zdolności kredytowej w zależności od dochodów. Zmodyfikowana została też propozycja badania sytuacji finansowej całego gospodarstwa domowego. Ostatecznie ma się znaleźć zalecenie, by przy jej weryfikacji bank brał pod uwagę osoby zobowiązane do spłaty kredytu, wobec których może wystąpić z roszczeniem o spłatę.

Rekomendacja T ma uniemożliwić dostęp do kolejnych kredytów najbardziej zadłużonym klientom banków. Z raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor BIG wynika, że ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 14,31 mld zł, a 1,62 mln osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.

SPÓŁDZIELCY DOCENIENI

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych zorganizował IV edycję konkursu „Najlepiej współpracująca instytucja finansowa”. Zwyciężył Bank PKO BP region Gdańsk, na drugim miejscu znalazł się Nordea Bank Polska, a na trzecim ex equo Bank Spółdzielczy w Brodnicy i Bank Spółdzielczy w Sztumie. Celem konkursu jest wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dynamizację akcji kredytowej i poręczeniowej.

PŁOŃSKI BANK W SILNEJ GRUPIE

Bank Spółdzielczy w Płońsku otworzył nową siedzibę swojego Oddziału w Baboszewie. Uroczystość otwarcia została połączona z dorocznym spotkaniem wigilijnym. Przybyło liczne grono gości, wśród nich przedstawiciele udziałowców, klientów, władz samorządowych, zaprzyjaźnionych banków.

Siedziba oddziału została wyposażona w nowoczesne systemy teleinformatyczne i przyjazną funkcjonalną infrastrukturę. Od strony wizualizacyjnej to pierwsza placówka oznakowana według standardów nowego zrzeszenia płońskiego banku – Grupy BPS. Prezes Teresa Kudrycka powiedziała podczas uroczystości, że liczy na zwiększenie konkurencyjności swojego banku poprzez obniżenie niektórych kosztów, a także na wzrost rozpoznawalności i szerszy zakres akcji promocyjnych. – Na przełomie 2010 r. sukcesywnie ulegnie zmianie tzw. obrandowanie, ale my zostaniemy tacy sami, a może nawet bardziej profesjonalni. Charakterystyczne logo z konturem Polski pojawi się na wszystkich naszych placówkach – zapewniła prezes.

 

WYŻSZE PROGI

Od 2012 r. będzie obowiązywać zmieniony, wyższy poziom minimalnego kapitału banków, zapowiedział Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision). Komitet zajmuje się opracowywaniem standardów nadzoru dotyczących międzynarodowego wymiaru działalności banków. W komunikacie po posiedzeniu tego gremium podano, że zmiana jest wynikiem ustaleń poczynionych wcześniej przez kraje G20.

Analitycy amerykańskiego banku JP Morgan obliczyli, że europejskie banki w ciągu najbliższych 6 miesięcy będą musiały podnieść swój kapitał o 78 mld dolarów. Według JP Morgan 38 mld dolarów ma zostać przeznaczone na spłatę pożyczek wobec rządów, a 40 mld pozostać w bankach jako świeży zastrzyk gotówki.

PORĘCZENIA BGK TO PORAŻKA

Z działają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI