Split payment II: uwagi ZBP do projektu ustawy

Split payment II: uwagi ZBP do projektu ustawy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
9 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej m.in. obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 lipca 2019 r. projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Komisji Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie poprawki dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy na 1 listopada 2019 r. #SplitPayment #ZBP

Projekt SP II rozpatrywany jest wspólnie z drukiem 3255 (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który dotyczy wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, zmian w systemie ryczałtowym dla rolników, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej, „przełożenia” obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług) oraz ustanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej).

Czytaj także: Obowiązkowy split payment później. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców >>>

Uwagi Związku Banków Polskich

Procedowany aktualnie w Sejmie projekt ustawy SP II uwzględnia w całości lub części uwagi ZBP jak niżej:

  • kwestia obniżenia sankcji w podatku VAT (zmieniono projektowane regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji, w których sankcje nie będą stosowane; obniżono wysokość ewentualnej sankcji ze 100% do 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze);
  • decydująca data wystawienia faktur przy płatnościach zbiorczych (w miejsce planowanej pierwotnie daty otrzymania faktur przez podatnika; ma to wyeliminować problem wynikający ze specyfiki świadczonych usług -różne lokalizacje, termin dotarcia faktury do działu księgowego – czy też kwestię rozumienia początku przedziału czasowego);
  • kwestia uwzględnienia pomyłek – zmiana stosowania sankcji w podatku dochodowym (brak zaliczenia w koszty uzyskania przychodów będzie stosowany wyłącznie w sytuacji faktur, na których wskazano informację „mechanizm podzielonej płatności” a nabywca mimo tego rozliczył fakturę w inny sposób);
  • kwestia zamykania rachunków VAT (przekazanie środków z rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny).

Czytaj także: Split payment: zmienią się kary finansowe dla firm?

Nie uwzględniono na aktualnym etapie uwag w zakresie tzw. ustawy white list (postulat ZBP dot. wyłączenia sankcji za dokonanie przelewu na rachunek służący przeprowadzaniu rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank albo skok wierzytelności pieniężnych lub dokonanie przelewu na rachunek banku niebędący rachunkiem rozliczeniowym, jeżeli bank prowadzi go w ramach gospodarki własnej).

W dniu 18 lipca 2019 r. Sejm skierował ponownie projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, w tym poprawki dotyczącej vacatio legis. Komisja po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r. wniosła o przyjęcie poprawki dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy na 1 listopada 2019 r.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP