Spekulacje na temat możliwości wprowadzenia ujemnej stopy przez EBC trzymają niską dochodowość Bunda

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

soszynski.konrad.pko.bp.02.400x274W czwartek rynki bazowe obligacji pozostawały względnie stabilne. Inwestorzy nieszczególnie przejęli się wyższym niż w drugim odczycie wzrostem PKB w USA w 4q13 i zaskakująco dużym udziałem konsumpcji.

W danych negatywnie zaskakiwała słaba dynamika inwestycji, która sądząc po wczorajszych informacjach o zamówieniach, będzie kontynuowana w 1q14. Również lepsze niż pierwotnie oczekiwano dane na temat nowo zarejestrowanych bezrobotnych i kontynuacji zasiłków nie wpłynęły na wzrost dochodowości. W konsekwencji na koniec dnia handlu w Europie rentowności amerykańskich 10-latków wylądowały na poziomie o 1 pb. wyższym niż na zamknięciu w środę. Dochodowość niemieckich papierów 10Y obniżyła się o kolejne 2 pb. do 1,55% dyskontując słabe dane o przyroście kredytu ze strefy euro (jedynym pozytywnym czynnikiem było względnie dobre zachowanie dynamiki kredytu dla osób prywatnych). Ceny ryzyka kredytowego dla papierów dłużnych krajów południa Europy oraz ryzyka kredytowego polskiego długu obniżyły się o 2-3 pb.

Krajowy dług pozostawał relatywnie stabilny przez cały czwartek, rentowności w przypadku niektórych papierów wzrosły o symboliczne 1-2 pb. W podobnej skali ruch zarejestrowały stawki IRS.

W piątek spodziewamy się publikacji danych o inflacji PCE z USA, wstępnego odczytu inflacji z Niemiec oraz indeksu nastroju konsumentów Michigan. Naszym zdaniem dane z Niemiec będą pokazywać presję dezinflacyjną w Europie oraz słabe nastroje konsumentów w USA. Taki układ danych będzie trzymać dochodowości na niskim poziomie po obu stronach oceanu. Również krajowe papiery nie będą jutro miały „zbyt silnej motywacji”, by zmieniać swoje wyceny.

Przyszły tydzień pozostanie pod znakiem oczekiwania na decyzję ECB. Po ostatnich wypowiedziach szefa Bundesbanku J. Weidmanna, który wspomniał o obniżkach stóp, rynek na nowo zaczął spekulować na temat możliwości wprowadzenia ujemnej stopy procentowej. Przełożyło się to na spadek stawek FRA w segmencie 3X6 do 9X12 o 6-8 pb. Naszym zdaniem kolejna obniżka stóp, nawet gdyby oznaczała wprowadzenie ujemnej stopy procentowej jest już zdyskontowana w wycenach papierów skarbowych w Eurostrefie. Naszym zdaniem racjonalniejszym z punktu widzenia potrzeb gospodarki europejskiej i bardzie prawdopodobnym scenariuszem jest jakaś forma skupu aktywów. Gdyby doszło do tego rodzaju interwencji ze strony ECB, oznaczać to będzie kolejny impuls do spadków dochodowości w strefie euro i w Polsce.

 140328.pko.proc.01.400x140328.pko.proc.02.400x140328.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski