Specjalistyczna konferencja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Krakowskie dni drogowo – mostowe 2015
15-17 września 2015 r.

ODWODNIENIE 2015
Kraków, 16-17 września 2015 r.

III Ogólnopolskie Forum Specjalistycznye „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” odbędzie się jako XII wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

III Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” odbędzie się jako następstwo potrzeb branży przedstawionych podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego: „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z mostów – ODWODNIENIE MOTÓW 2013” oraz II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”. Poprzednie edycje, które odbyło się w 2013 i 2014 r. w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie. Spotkania, zainspirowały dyskusję na temat aktualnych rozwiązań technologicznych oraz aspektów prawnych ich wdrożenia.

Forum ODWODNINIE 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń odwodnieniowych, kosztów ich realizacji, trwałości oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Szczegóły: http://odwodnienie.konferencjespecjalistyczne.pl/

ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015
Kraków, 15 września 2015 r.

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015”, które odbędzie się jako pierwsze wydarzenie KRAKOWSKICH DNI DROGOWO – MOSTOWYCH 2015 (15-17 września) i jednocześnie jako XI wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” to drugie, po I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z mostów – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013”, wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes poświęcone wyłącznie obiektom inżynierskim i inżynieryjnym. Seminarium ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015 odbędzie się bezpośrednio przed III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” (16-17 września 2015).

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” to jedenaste wydarzenie z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes”. Zorganizowane w 2013 roku Fora Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich – BARIERY 2013”, „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013” i „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, w lutym 2014 roku w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014 oraz Forum BARIERY 2014 oraz w listopadzie 2014 roku w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014 Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014 i Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 pokazały, że omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność konwencji spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję.

Szczegóły: http://lid.konferencjespecjalistyczne.pl/

Źródło: Konferencje specjalistyczne