Specjaliści i menedżerowie z branży finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz usług dla biznesu nadal poszukiwani przez pracodawców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.01.400x27115. edycja cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot już po raz kolejny wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. 63% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla w I kwartale 2014 roku.

63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów, 14% zwolnienia w I kwartale 2014. Prognoza ta jest lepsza od wyników poprzedniej – 14 edycji, które już były bardzo dobre (odpowiednio 58% i 11%).

Zmiany w strukturze branż Bankowość oraz Ubezpieczenia

Wyniki 15. edycji badania Antal Global Snapshot wskazują, że w sektorze bankowym w najbliższym czasie pojawią się znaczne rotacje. Tu pracodawcy często deklarowali zarówno plany rekrutacji jak i zwolnień.

„W bankowości na największą skalę poszukiwani będą: doradcy SME oraz menedżerowie ds. zarządzania relacjami z klientem. Z drugiej strony sektor bankowy w Polsce na dużą skalę inwestuje w nowe technologie. Następuje automatyzacja i skracanie procesów obowiązujących w bankach. Spowoduje to spadek zatrudnienia w szeroko pojętym back office” – komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

W branży Ubezpieczenia pracodawcom zależy teraz na pozyskaniu kadry menedżerskiej, przede wszystkim specjalizującej się w sprzedaży.

„W związku z zatwierdzeniem na 2016 rok wdrożenia dyrektywy Solvency II, w obszarze ubezpieczeń rozchwytywani będą w przyszłym roku menedżerowie ryzyka. Poszukiwani będą również menedżerowie i dyrektorzy sprzedaży we wszystkich grupach ubezpieczeń – sektor sprzedażowy poszukuje świeżości spojrzenia i innowacji” – Karolina Korzeniewska, starsza konsultantka Antal Banking & Insurance.

Specjaliści w branży SSC/BPO nadal poszukiwani

Do branż, które przewyższają średnią dla Polski pod kątem dynamiki rekrutacji, a jednocześnie charakteryzują się najniższym odsetkiem pracodawców zwalniających należy między innymi branża SSC/BPO. Duże międzynarodowe koncerny w dalszym stopniu planują zwiększanie zatrudnienia.

„Sektor SSC/BPO nadal rozwija się bardzo prężnie. Powstają nowe centra we wszystkich większych miastach Polski, takich jak: Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice oraz oczywiście Kraków. Z drugiej strony firmy już istniejące na rynku poszerzają swoją działalność, a tym samym zwiększają zatrudnienie. Wciąż poszukiwani są kandydaci ze znajomością języków obcych na różne poziomy stanowisk i to zapotrzebowanie nie ulega większym zmianom” – ocenia Kamila Faliszewska, lider zespołu Antal SSC/BPO.

Nowe trendy w sektorze usług dla biznesu

Intensywny rozwój specjalistycznych usług biznesowych to jedna z ostatnich tendencji obserwowanych na tym rynku.

„Poza osobami z różnymi językami obcymi, intensyfikują się starania pracodawców w tworzeniu stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji specjalistycznych, czyli Knowledge Process Outsourcing. W ramach takich ról zwiększa się zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem w łańcuchu dostaw (zakupy, logistyka, zaopatrzenie). Ponadto większy wolumen realizowanych projektów obserwujemy w obszarze Legal and Compliance” – komentuje Kamila Faliszewska, lider zespołu Antal SSC/BPO.

140212.menage.550x

 Źródło: Antal International