Spadły zyski przedsiębiorstw niefinansowych, wzrosły inwestycje

Spadły zyski przedsiębiorstw niefinansowych, wzrosły inwestycje
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Zajda
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Dane dotyczą 17 808 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Pozytywnym zjawiskiem był wzrost nakładów inwestycyjnych. W badanych przedsiębiorstwach wyniosły one w 2023 roku 225,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 10,2% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,9%).

Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 2,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,4%), podał GUS.

Nakłady na zakupy wzrosły o 15,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 5,8%), w tym na środki transportu – o 18,0% (wobec wzrostu w 2022 r. o 9,9%), a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 14,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,5%).

Przychody ogółem były wyższe o 4,8% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,5%. W efekcie pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,0% w roku 2022 do 94,6% w roku 2023.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o luce inwestycyjnej w polskiej gospodarce

Wyniki finansowe, zyski

Wynik finansowy brutto wyniósł 284,1 mld zł (wobec 305,0 mld zł w roku 2022), a jego obciążenia wobec finansów publicznych 55,5 mld zł (wobec 53,5 mld zł w roku 2022). Wynik finansowy netto wyniósł 228,6 mld zł i był niższy o 9,1% niż przed rokiem.

Zysk netto wyniósł 284,5 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł od uzyskanego w 2022 roku, a strata netto wyniosła 56,0 mld zł i zwiększyła się o 23,1 mld zł w skali roku.

Zysk netto wykazało w 2023 roku 80,8% ogółu przedsiębiorstw (wobec 83,1% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,3% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,1% jednostek (w roku 2022 84,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 84,7%.

Czytaj także: Prof. Witold Orłowski o ryzyku utrwalenia się wysokiej inflacji

Wskaźnik rentowności – branże

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu, przetwórstwie przemysłowym, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości, budownictwie, handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz w transporcie i gospodarce magazynowej.

Zwiększył się w kosztach udział wynagrodzeń oraz podatków i opłat (o 1,1 pkt proc.), usług obcych (o 0,9 pkt proc.), amortyzacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (o 0,4 pkt. proc.) oraz zużycia energii (o 0,3 pkt proc.).

Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 4,6 pkt proc.).

Czytaj także: Forum Bankowe 2024: wyzwania dla sektora bankowego w warunkach poprawiającej się koniunktury i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl