Spadają depozyty w większości dużych banków w Europie

Spadają depozyty w większości dużych banków w Europie
Fot. stock.adobe.com / kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z analizy opublikowanej we wtorek przez agencję ratingową S&P, większość dużych europejskich banków odnotowała spadek depozytów.

Oprocentowanie depozytów jest na ogół niższe niż stopa inflacji, więc klienci szukają lepszych ofert, by uchronić swe oszczędności przed deprecjacją. S&P przeanalizował sytuację 24 największych grup bankowych w Europie.

2/3 z nich odnotowało spadek depozytów w okresie 12 miesięcy od czerwca 2022 do czerwca 2023. Największy spadek wystąpił w szwedzkim banku SEB i brytyjskim NatWest – odpowiednio o 13% i 12%. W Danske Bank depozyty spadły o 9,71%, w Svenska Handelsbanken o 9,6%, w HSBC o 7,46%.

Wzrosły depozyty w ośmiu badanych grupach bankowych, przy czym najbardziej w BBVA – o 7,61%, Erste Group Bank o 6,9%, w Banco Santander o 5,86%, w ING Group o 5,59%.

Banki pod presją konkurencji ze strony innych instytucji finansowych

Europejskie banki obserwowały w ostatnich miesiącach nasilenie się konkurencji innych instytucji finansowych. W strefie euro i w kilku innych krajach europejskich mających suwerenne waluty referencyjne stopy procentowe rosły, gdyż banki centralne walczą z inflacją, co skłania osoby, mające oszczędności do zmiany strategii oszczędzania i restrukturyzacji portfeli. W sytuacji wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych nie jest to łatwe.

Banki spotkały się z krytyką ze strony polityków i organów regulacyjnych na kilku rynkach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii i w strefie euro, za to, że nie podnosiły oprocentowania depozytów w takim samym stopniu jak oprocentowania kredytów, w tym kredytów hipotecznych.

W ciągu 12 miesięcy depozyty spadły na wszystkich rynkach objętych próbą S&P, przy czym największy spadek, wynoszący 9%, odnotowała Hiszpania. Według agencji ​spadki wynikają z wyboru przez klientów produktów o wyższej stopie zwrotu oraz spłacania długów, oprocentowanych wyżej niż oszczędności.

W Polsce w tym roku rosną depozyty

Trend spadku depozytów w największych bankach europejskich wyhamował w drugim kwartale 2023 roku, przy czym 18 banków analizowanych przez S&P odnotowało w tym czasie wzrost depozytów kwartał do kwartału.

Według danych KNF polskie banki w końcu czerwca 2023 roku miały zobowiązania w postaci depozytów gospodarstw domowych o wartości 1190,7 mld zł. W stosunku do końca grudnia 2022 roku odnotowały przyrost tych depozytów o 59,3 mld zł (5,24%).

Warto jednak zauważyć, że w ubiegłym roku banki odnotowały okresy spadku depozytów gospodarstw domowych. Ich wartość w końcu grudnia 2021 wynosiła 1087,8 mld zł, zaś w końcu czerwca 2022 1067,5 mld zł.

W drugiej połowie roku 2022 zaczęła powoli rosnąć, co wynikało z ofert wielu polskich banków wyższego oprocentowania, aczkolwiek w ograniczonym okresie oszczędzania.  

Źródło: BANK.pl