S&P: prognoza wzrostu PKB Polski w 2023 roku w dół

S&P: prognoza wzrostu PKB Polski w 2023 roku w dół
Fot. stock.adobe.com/Сake78 (3D & photo)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja S&P Global Ratings obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. do 0,9 proc. z 1,2 proc.

W latach 2024-25 S&P prognozuje się dynamikę PKB Polski na poziomie 3,2 proc. i 2,8 proc.

S&P prognozuje średnioroczną inflację w Polsce (HICP) w 2023 r. na poziomie 12,9 proc., w 2024 r. 6,2 proc., a w 2025 r. 3,1 proc.

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2023 r.

Według S&P, RPP nie dokona w scenariuszu bazowym kolejnych podwyżek stóp procentowych i utrzyma je na niezmienionym poziomie do końca 2023 r. W 2024 r. spodziewa się obniżek stopy referencyjnej łącznie o 150 pb. (5,25 proc. na koniec roku), a w 2025 r. o kolejne 175 pb. (3,50 na koniec okresu).

Znaczące ryzyko dla prognoz

„Ryzyka dla naszych prognoz są znaczące. W negatywnym scenariuszu, zakładającym całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do Europy oraz wyższe globalnie stopy procentowe, polska gospodarka może doświadczyć całorocznej recesji w 2023 r. Obecnie spodziewamy się w obu scenariuszach – bazowym i negatywnym – wypłaty środków z KPO w 2023 r., choć zaznaczamy, że istnieje ryzyko opóźnień w tej kwestii lub redukcji przydzielonego finansowania, co osłabiłoby inwestycje. Ponadto presja rynkowa na walutę lub na rynek długu mogłaby wzrosnąć, jeżeli inflacja miałaby być wyższa, co potencjalnie mogłoby prowadzić do wyższych stóp procentowych, a to mogłoby skutkować mocniejszym uderzeniem w gospodarkę i zatrudnienie” – konkluduje S&P.

Czytaj także: Co ze stopami procentowymi, inflacją i PKB? Citi Handlowy prognozuje >>>

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Źródło: PAP BIZNES