„Solvency II wyzwaniem dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej” – konferencja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.250x166W dniach 25-26.04.2013 r., w Sopocie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Katedrą Prawa i Komparatystyki Prawniczej UG i Katedrą Ubezpieczeń SGH w Warszawie organizuje konferencję "Slovency II wyzwaniem dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej".

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną cele i założenia dyrektywy Solvency II, obecny stan przygotowań do wdrożenia systemu oraz związane z tym zagrożenia. W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele środowiska akademickiego, a także przedstawiciele praktyki, tj. pracownicy zakładów ubezpieczeń i instytucji wspomagających rynek ubezpieczeń.

Pierwszego dnia Krzysztof Stroiński i Renata Onisk z Deloitte Central Europe przedstawi obecny stan przygotowań do wdrożenia Solvency II i szczegółowe zagadnienia związane z wprowadzanymi zmianami.

Drugiego dnia zaplanowane są wystąpienia przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaprezentują wyniki prac badawczych. Przewidziana jest dyskusja nt. kapitałowych wymogów wypłacalności, zarządzania ryzykiem oraz sprawozdawczości nadzorczej.

Osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się do udziału w konferencji, proszone są o przesłanie streszczeń swoich wystąpień na adres solvency@wzr.ug.edu.pl
Informacje nt. uczestnictwa, opłat i harmonogramu dostępne są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło: PIU