SMT Software stworzy System Dozoru Elektronicznego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bezpieczenstwo.dane.400xWrocławska firma SMT Software, wraz z konsorcjum spółek w skład którego wchodzi Impel Security Polska (lider), EBS i ITM Poland zawarło umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na dostarczenie kompleksowego Systemu Dozoru Elektronicznego. Wartość kontraktu wynosi 214mln, a umowa została zawarta na okres 54 miesięcy. System Dozoru Elektronicznego (SDE), czyli tak zwane "elektroniczne kajdanki", umożliwia kontrolowanie zachowania i miejsca pobytu skazanego przebywającego poza zakładem karnym.

„W SMT Software mamy wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu najbardziej wymagających i niestandardowych projektów. Przykładowo dla najnowocześniejszego w Polsce centrum badań z zakresu bio i nanotechnologii EIT+ we Wrocławiu tworzymy kompleksowy system informatyczny, czy też współpracujemy przy „Fusion for Enegry”, czyli ogólnoświatowym projekcie stworzenia we Francji pierwszego na świecie reaktora termojądrowego zwanego też potocznie „sztucznym słońcem”. Nasi  partnerzy z konsorcjum to również niezwykle doświadczeni i wyśmienici eksperci w swoich obszarach. Dlatego jestem absolutnie przekonany, że razem stworzymy nie tylko System Dozoru o najwyższej jakości, ale i dzięki niemu zwiększymy poczucie bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.” – powiedział Sebastian Łękawa, prezes SMT Software.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) jest jednym ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega on na kontrolowaniu zachowania osoby skazanej przebywającej poza zakładem karnym przy użyciu specjalnych obrączek wyposażonych w podzespoły elektroniczne. Kontrolowanie zachowania takiej osoby polega na monitorowaniu przestrzegania nałożonego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu, w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, lub też obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach czy też zakazu zbliżania się do określonej osoby.

Źródło: SMT Software