Słowo prawdy o etyce biznesu. Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

biznesmen.03.400x267Inspirujące, innowacyjne, z wykorzystaniem solidnego warsztatu naukowego, a przede wszystkim napisane z pasją - dla członków Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS to najistotniejsze kryteria, którymi kierowali się przy wyborze najlepszych prac dyplomowych i podyplomowych z zakresu etyki biznesu. Najwyżej oceniono pracę magisterską autorstwa Darii Lisieckiej, obronioną w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Laureatów poznaliśmy podczas konferencji "Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?", która odbyła się w ramach Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, współorganizowanej przez KPF.

Inspirujące, innowacyjne, z wykorzystaniem solidnego warsztatu naukowego, a przede wszystkim napisane z pasją – dla członków Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS to najistotniejsze kryteria, którymi kierowali się przy wyborze najlepszych prac dyplomowych i podyplomowych z zakresu etyki biznesu. Najwyżej oceniono pracę magisterską autorstwa Darii Lisieckiej, obronioną w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Laureatów poznaliśmy podczas konferencji „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”, która odbyła się w ramach Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, współorganizowanej przez KPF.

Innowacjyne i inspirujące – najlepsze prace z etyki biznesu

Do organizatorów dziewiątej edycji Konkursu VERBA VERITATIS – Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Akademii Leona Koźmińskiego wpłynęła rekordowa liczba 43 prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz podyplomowych, poruszających takie zagadnienia etyki biznesu, jak społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacyjność społeczna w gospodarce, ład korporacyjny, zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, przeciwdziałanie nadużyciom i dobre praktyki na rynku finansowym. – Zakres przedmiotowy prac nie ograniczał się do rynku finansowego, będącego w centrum zainteresowania i aktywności samorządowej KPF. Organizację Verba Veritatis, Konkursu z już bogatą historią, traktujemy jako jedno z bardzo ważnych zadań i jednocześnie narzędzi do budowania kapitału społecznego,  wzmacniania kondycji etycznej w polskiej gospodarce – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Zdobywczyni pierwszego miejsca, Daria Lisiecka, która napisała swą pracę pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek, przedstawiła problematykę CSR (corporate social responsibility) w przemyśle odzieżowym. W sumie w gronie laureatów znalazło się sześć prac. Dwa drugie miejsca przyznano Karolinie Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę magisterską „Sprawiedliwy handel a pomoc rozwojowa. Wpływ Fair Trade na sytuację drobnych producentów w Brazylii” oraz Joannie Woźniczko z Akademii Leona Koźmińskiego, autorce pracy doktorskiej pt.: „Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a praktyka zarządzania. Przypadek polski i fiński”. Trzy uczestniczki konkursu nagrodzono trzecim miejscem. Są wśród nich „Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną na podstawie PN-ISO 26000:2012. Praktyki polskich przedsiębiorstw” – praca magisterska napisana przez Joannę Dziedzic na SGH, licencjat „Filmowe obrazy etyki biznesu” autorstwa Moniki Ożarek obroniony na Uniwersytecie Warszawskim i praca magisterska Pauliny Wiekiery, absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod tytułem „Etyka w sporządzaniu wiarygodnego sprawozdania finansowego”. Uznanie w oczach kapituły zyskały jeszcze trzy inne prace, które zostały wyróżnione, autorstwa: Moniki Wojno („Odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych za naruszenia praw człowieka”, Uniwersytet Warszawski), Justyny Kurczewskiej („Wybrane działania inkluzyjne skierowane do ludzi młodych – podmiotów narażonych na wykluczenie finansowe”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i Łukasza Cholewy („Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych”, ALK).

Dziewiątą edycję Konkursu VERBA VERITATIS podsumował przewodniczący konkursowej kapituły, prof. Bolesław Rok z warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego: – Cieszy, że coraz więcej młodych ludzi dostrzega wagę etyki w biznesie, bo to prędzej czy później przełoży się na działalność rodzimych przedsiębiorstw. Ponadto muszę przyznać, że większość zgłoszonych prac charakteryzowała się wysokim poziomem naukowym, a jeśli dodamy, że niektóre z nich poruszyły wątki do tej pory mało eksponowane w debacie o etyce w biznesie, jak CSR w firmach rodzinnych czy fair trade, to tegoroczną edycję trzeba ocenić następująco – bez cienia kurtuazji mogę powiedzieć, że po przeczytaniu wszystkich prac, jestem po prostu mądrzejszy.  

Prof. Filar: odbudować kapitał relacyjny

Konkurs VERBA VERITATIS od lat towarzyszy Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, podczas której uczestnicy dyskutowali nad dylematami i wyzwaniami stojącymi przed liderami – praktykami rynku finansowego. Hasłem przewodnim konferencji było: Wybory liderów. Wskaźniki czy wartości. Biznes finansowy, do jego rozwoju, potrzebuje zaufania, którego poziom w ostatnich latach silnie się obniżył. Obecną sytuację diagnozował prof. Dariusz Filar, który niskiego poziomu zaufania do sektora usług finansowych upatruje w zjawisku, określanym mianem „finansjalizacji gospodarki” i uczynienia z tego rynku „globalnego kasyna”. – Kreacja nowych instrumentów finansowych dwie dekady temu spowodowała, że branża zupełnie oderwała się od realnej gospodarki. Powinna ona przyjąć rolę służebną i kapitał relacyjny, zarówno z konsumentami, jak i regulatorami. Stosunki na linii instytucja finansowa – klient muszą na powrót stać się bardziej zindywidualizowane. Postęp technologiczny daje na to nową szansę również instytucjom finansowym – ocenił były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Tegoroczny konkurs zyskał sobie znakomitych Patronów Honorowych – Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, których wsparcie potwierdza dużą rangę Konkursu Verba Veritatis.

– Rosnąca liczba prac nadsyłanych na konkurs z coraz większej liczby uczelni dobrze rokuje na przyszłość. Widać bowiem coraz większe zainteresowanie kadry naukowej oraz studentów problematyką etyki biznesu, rośnie świadomość jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego. Autorzy tych prac albo już pracują, albo wkrótce podejmą pracę w rozmaitych przedsiębiorstwach, także finansowych. A skoro tak, to mam nadzieję, że będą tam skutecznie wdrażać idee, które tak pięknie zaprezentowali w pracach konkursowych – uważa dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.

XIV Konferencja Prakseologiczno-Etyczna połączona z uroczystym ogłoszeniem wyników Konkursu VERBA VERITATIS, zgromadziła blisko 150 uczestników, w tym przedstawicieli przedsiębiorców z sektora finansowego, reprezentantów świata nauki i organizacji pozarządowych, promujących idee etyki w biznesie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”.

Więcej informacji o Konkursie VERBA VERITATIS na stronie internetowej www.kpf.pl.

Źródło: KPF