Słabe instytucje i niestabilne prawo zaszkodzą konkurencyjności polskiej gospodarki?

Słabe instytucje i niestabilne prawo zaszkodzą konkurencyjności polskiej gospodarki?
Fot. PIxabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według najnowszego raportu World Economic Forum "The Global Competitiveness Report" Polska utrzymała 37 miejsce pod względem konkurencyjności.

#WitoldGadomski: Słaba jakość instytucji w Polsce jest największym zagrożeniem dla konkurencyjności gospodarki i utrzymania dynamicznego wzrostu #TheGlobalCompetitivenessReport #PolskaGospodarka #gcr

Eksperci WEF oceniali 141 gospodarek, za pomocą 103 wskaźników podzielonych na 12 kategorii. Każdy wskaźnik, może przyjmować wartości od 0 do 100. Im wyższy, tym bliższy jest stanu idealnego.

Uwzględniane kategorie to: jakość instytucji,  infrastruktura, absorbcja technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), stabilność makroekonomiczna, zdrowie społeczeństwa (miernikiem jest oczekiwana długość życia), kwalifikacje, rynek produktów, rynek pracy, system finansowy, wielkość rynku, dynamika biznesu i zdolność do innowacji.

Pierwsza dziesiątka najbardziej konkurencyjnych gospodarek wygląda następująco:

  1. Singapur 84,8 pkt.
  2. Stany Zjednoczone 83,7 pkt.
  3. Hongkong 83,1 pkt.
  4. Holandia 82,4 pkt.
  5. Szwajcaria 82,3 pkt.
  6. Japonia 82,3 pkt.
  7. Niemcy 81,8 pkt.
  8. Szwecja 81,2 pkt.
  9. Wielka Brytania 81,2 pkt.
  10. Dania 81,2 pkt.

Łączna punktacja Polski to 68,9 pkt – o 0,7 pkt. więcej niż przed rokiem.

Spośród krajów Europy Środkowowschodniej wyżej ocenione zostały: Estonia (31 miejsce). Czechy (32 miejsce) i Słowenia (35 miejsce).

100 punktów za stabilność makroekonomiczną

Polska gospodarka najwyżej została oceniona za stabilność makroekonomiczną. Uzyskaliśmy 100 punktów, podobnie jak 34 inne kraje, w tym większość członków Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o inne wskaźniki, to:

22 miejsce zajmujemy pod względem wielkości rynku,

25 – infrastruktury (13 – gęstości linii kolejowych),

34 − w kategorii kwalifikacji pracowników,

39 – zdolności do innowacji (18 pod względem jakości instytucji badawczych, ale dopiero 116 pod względem umiejętności współpracy różnych stron),

50 −  rynku produktów (84 pod względem wypaczenia konkurencji przez podatki i dotacje),

51 − w kategorii absorbcji technologii ICT,

54  – zdrowia,

57 – systemu finansowego,

59 – dynamiki biznesowej (ale dopiero 127 pod względem czasu zaczynania biznesu i 100 miejsce w podkategorii umiejętności delegowania uprawnień w korporacjach)

70 − rynku pracy (95 pod względem kosztu zwolnienia pracownika).

Coraz niższa jakość instytucji

Wyraźne pogorszenie nastąpiło w kategorii jakości instytucji. Zajmujemy tu 60 miejsce na 141 gospodarek.

W tej kategorii całkiem nieźle wygląda bezpieczeństwo (52 miejsce, a pod względem zorganizowanej przestępczości miejsce 46).

Spadek na 118 miejsce nastąpił w  podkategorii „niezależność sądownictwa”, zaś w podkategorii „skuteczność ram prawnych w regulacjach” zajęliśmy dopiero 121 miejsce, czyli blisko końca.

Źle wypadamy pod względem ciężarów regulacyjnych, nakładanych przez państwo (miejsce 113), skuteczności prawa w rozwiązywaniu sporów (miejsce 107), ochrony praw własności (miejsce 90), stabilności polityki rządowej (miejsce 123), długookresowej wizji rządu (miejsce 102).

Na dłuższą metę słaba jakość instytucji w Polsce jest największym zagrożeniem dla konkurencyjności gospodarki i utrzymania dynamicznego wzrostu.

Źródło: aleBank.pl