Skuteczny system poręczeniowo-gwarancyjny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

MŚP prowadzą inwestycje głównie ze środków własnych. Związek Banków Polskich chce stworzenia skutecznego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego opartego na środkach unijnych i Skarbu Państwa oraz wystandaryzowanej ofercie dla firm z zapewnieniem regwarancji.

W 2015 r. zakończy się rządowy program de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na uwarunkowania budżetowe wszystko wskazuje na to, że środki UE są jedynym znaczącym źródłem finansowania budowy nowego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. ZBP zlecił firmie PAG Uniconsult sporządzenie raportu nt. stanu rynku funduszy poręczeń kredytowych i perspektyw jego rozwoju, zorganizował również konferencję na ten temat z udziałem regulatorów, przedstawicieli biznesu oraz ekspertów krajowych i zagranicznych.

Cały artykuł „System poręczeniowo – gwarancyjny: Analiza stanu rynku funduszy. Poręczenia i gwarancje potrzebne jak woda na pustyni” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego – 2014/09”

hp