Skarb Państwa planuje nabyć od Enei akcje Bogdanki

Skarb Państwa planuje nabyć od Enei akcje Bogdanki
Fot. PAP / Wojciech Pacewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skarb Państwa chce nabyć wszystkie akcje Bogdanki posiadane przez spółkę Enea.

Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka, przedłożoną przez ministra aktywów państwowych.

„Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowuje list intencyjny, który zostanie podpisany przez Skarb Państwa oraz Enea S.A., w sprawie rozpoczęcia procesu nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Nabycie akcji LW Bogdanka S.A. jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Chodzi o zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, poprzez kontrolowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla do podmiotów gospodarki narodowej” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Enea posiada obecnie 64,57% akcji Bogdanki

Obecnie większościowym akcjonariuszem LW Bogdanka jest Enea, która posiada 64,57% akcji. W spółce działa Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka, która jest producentem węgla kamiennego, przede wszystkim na potrzeby energetyki zawodowej. Kopalnia dostarcza węgiel m.in. do elektrowni Połaniec i Kozienice. Jednocześnie Grupa Enea podejmuje działania dotyczące wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych, wskazano w informacji.

„Sytuacja międzynarodowa, w szczególności agresywna polityka Rosji, której przejawem jest wojna na Ukrainie, wywołuje niepewność na rynku węgla, jeśli chodzi o cenę oraz dostępność tego surowca. Z tego względu nabycie akcji LW Bogdanka przez Skarb Państwa jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Zabezpieczy to interes państwa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez kontrolowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla dla krajowych odbiorców. Działania te wpisują się w plany dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce” – czytamy dalej.

Czytaj także: Enea uruchomiła pierwszą farmę fotowoltaiczną >>>

Grupa Enea prowadzi działania mające na celu wydzielenie aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym do odrębnego podmiotu. Planuje także wyodrębnić spółkę LW Bogdanka poza strukturę swojej grupy kapitałowej, podano także.

Skarb Państwa chce nabyć wszystkie posiadane przez Enea S.A. akcje spółki LW Bogdanka S.A., dlatego rozpoczęte zostaną działania zmierzające do nabycia przez państwo akcji spółki.

– podsumowano.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

Źródło: PAP BIZNES