Skandia bada życiowe priorytety Polaków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.05.250x150Miłość, poczucie więzi i oparcia w innych oraz chęć finansowego zabezpieczenia najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń to jedne z najważniejszych priorytetów w życiu Polaków.

Jednak ponad połowa z mieszkańców naszego kraju nie posiada żadnych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających dodatkowe środki w przypadku poważnego zachorowania lub śmierci jednego z członków rodziny – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Skandii.

Pomimo deklarowanej chęci ochrony najbliższych, Polacy w ograniczonym zakresie korzystają z produktów ubezpieczeniowych na życie. Przeszło co drugi badany (53 proc.) nie posiada żadnego ubezpieczenia umożliwiającego wypłatę świadczeń w wypadku zdarzeń losowych wpływających na nasze zdrowie lub życie.

Z danych Skandii wynika, że przyczyny niskiej aktywności Polaków w zakresie korzystania z indywidualnych produktów ubezpieczeniowych na życie są wielowymiarowe. Większość ankietowanych jako główny powód braku produktów tego typu wskazuje słabą sytuację ekonomiczną – w opinii 43 proc. badanych nie stać ich na zakup ubezpieczenia. Poważną przeszkodę (30 proc. wskazań) stanowi również brak wiedzy na temat produktów oraz niska wiarygodność branży finansowej – przeszło co piąty ankietowany (22 proc.) nie ma zaufania do firm ubezpieczeniowych.

„Badanie przeprowadzone przez Skandia Życie pokazało, że Polacy bardzo wysoko cenią bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych i mają świadomość, jakie ryzyko dla stabilności funkcjonowania rodziny niosą ze sobą ciężkie choroby czy śmierć jednego z członków. Stwarza to duży potencjał dla rozwoju rynku ubezpieczeń na życie. Przed przedstawicielami branży stoi jednak duże wyzwanie. Polacy wciąż wykazują bowiem stosunkowo niski poziom wiedzy na temat szeroko rozumianego sektora usług finansowych. Co za tym idzie – nie darzą go zaufaniem” – mówi Krzysztof Żukowski, Dyrektor Sprzedaży Skandii.

Źródło: PIU