Silver economy: znacznie więcej niż trend

Silver economy: znacznie więcej niż trend
Źródło: CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Seniorzy stają się coraz bardziej perspektywicznym klientem dla banków także dlatego, że grupa ta systematycznie się zwiększa, a już za kilka lat co trzeci Polak będzie w wieku emerytalnym - wynika z raportu "Srebrna gospodarka" przygotowanego przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu – zwykł twierdzić Beniamin Franklin, jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, a słowa te nigdy nie były tak aktualne jak dzisiaj, kiedy rewolucja technologiczna narzuca coraz szybsze tempo wszystkim, seniorów nie wyłączając. Ci zaś coraz lepiej odnajdują się w wirtualnej rzeczywistości, także jeśli chodzi o zarządzanie własnymi finansami.

Z punktu widzenia bankowości seniorzy stają się coraz bardziej perspektywicznym klientem, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż grupa ta systematycznie się zwiększa, a już za kilka lat zaliczać się będzie do niej co trzeci Polak. Ten trend, obejmujący wszystkie rozwinięte społeczeństwa na całym świecie sprawia, iż coraz istotniejszą częścią współczesnej gospodarki staje się silver economy.

‒ To proces przemian systemu gospodarczego w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych, ale i młodszych pokoleń w ramach przygotowania ich do starości. To nie sektor specjalnej troski z uwagi na „kruchość” elementu ludzkiego, ale to wyzwanie i czynnik sprawczy innowacyjności. Nie jest pojedynczym sektorem, lecz raczej zbiorem produktów i usług z wielu już istniejących – czytamy w najnowszym raporcie zatytułowanym Srebrna gospodarka, przygotowanym przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Pandemia przyspieszyła korzystanie z e-bankowości przez seniorów

Sami seniorzy coraz częściej doceniają wygodę i intuicyjność rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza w sektorze finansowym czy e-commerce, a obiegowy wizerunek emeryta, oczekującego w kolejce w stacjonarnym oddziale banku odchodzi w przeszłość. Z badań, przeprowadzonych przez ZBP w roku 2020 wynika, że już wówczas niemal 60% osób starszych nie miało żadnych trudności w korzystaniu z e-bankowości, a jedynie co piąty senior nie używał bankowości mobilnej lub internetowej do zarządzania finansami. A przecież po drodze mieliśmy pandemię, która spowodowała masową migrację do kanałów zdalnych, zaś seniorzy, jako pokolenie najbardziej zagrożone poważnym przebiegiem COVID-19, znajdowali się w czołówce osób, odkrywających walory gospodarki cyfrowej.

Rosnące umiejętności osób starszych w dziedzinie poruszania się w przestrzeni wirtualnej idą tymczasem w parze z tradycyjną dla pokolenie silver gospodarnością i skłonnością do oszczędzania, której pozazdrościć mogliby seniorom nawet millennialsi.

Potwierdza to wspomniane już badanie ZBP, z którego wynika, że aż 45% seniorów aktywnie wspiera finansowo przedstawicieli kolejnych generacji: swoje dzieci lub wnuków. W tym kontekście osoby z pokolenia silver stanowią dla banków niezwykle cennych klientów, poza szerokimi horyzontami cechują się oni wszak lojalnością i przywiązaniem do instytucji, która zdobędzie ich zaufanie.

Jak powinny postępować instytucje finansowe, by stać się wiarygodnym partnerem seniorów? W raporcie Srebrna gospodarka znajdziemy 14 wskazówek, które powinien poznać każdy bankowiec, zanim podejmie się tworzenia nowych produktów i usług, dedykowanych tej kategorii klientów. Sama oferta to jednakże nie wszystko. Z uwagi na oszałamiające tempo cyfrowych zmian, niezbędna jest właściwa komunikacja z osobami starszymi, uwzględniająca nie tylko potrzebę edukacji w zakresie pojawiających się co i rusz elektronicznych nowinek, ale również aktywne wspieranie seniorów, by jesień życia była tak pogodna, jak tylko to możliwe.

‒ Zmiana stylu życia, zmiana ocen tego, co przystoi seniorowi, jak powinien się zachowywać, ubierać, czy też na co wydawać swoje pieniądze na nowo redefiniuje starość. To należy szcze­gólnie wziąć pod uwagę – czytamy w raporcie.

Cyberbezpieczny senior

W tak obszernym i przekrojowym opracowaniu nie mogło zabraknąć wizerunku polskiego klienta AD 2022 z pokolenia silver. Materiał na ten temat przygotowało Biuro Informacji Kredytowej, korzystając z obszernych zasobów danych na temat historii kredytowej tej grupy klientów. W przypadku seniorów poważnym wyzwaniem może być nie tylko, a nawet nie tyle zjawisko przekredytowania, ile zaciąganie zobowiązań na te osoby przez cyberprzestępców, którzy wciąż doskonalą swe socjotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej cynicznych, żerujących na uczuciach i obawach osób starszych. To kolejne zadanie dla banków i całego systemu finansowego, by jesień życia swych klientów uczynić jak najbezpieczniejszą.

‒ Jedyna droga to oferowanie osobom 60+ jak najszerszej gamy produktów dostępnych online, a jednocześnie uświadamianie im, jak bezpiecznie z nich korzystać. Nie tylko przy okazji różnych akcji. Znakomitą okazją jest sytuacja, kiedy senior dociera do pla­cówki banku. Pracownik może i powinien wtedy porozmawiać, nawet pokazać na smartfonie klienta czy na swoim komputerze, co i jak robić, na co uważać (adresy stron WWW, adresy e-mail) – czytamy w raporcie, którego lekturę gorąco polecamy, nie tylko bankowcom.

Każdy wszak ma w rodzinie dziadka, babcię lub innego seniora, któremu może służyć wsparciem w podróży po cyfrowym świecie…

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich , Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz partnerów technologicznych.

Źródło: aleBank.pl