Seminarium PARP nt. przetargów publicznych organizowanych przez UNIDO, 6 maja 2015 r., Warszawa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

parp.01.400x151Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. "Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) - możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców". Odbędzie się ono 6 maja 2015 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83).  Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO.

Seminarium otworzy Dyrektor Generalny UNIDO Pan LI Yong oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Prelegentami spotkania będą eksperci UNIDO – Pan Michael Dethlefsen, Unit Chief, Procurement Services Unit; Pan Tidiane Boy, Industrial Development Officer, Country Partnerships Unit oraz ekspert PARP Pani Małgorzata Pałysa.

Roczna wartość przetargów na zakup usług i sprzętu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) szacowana jest na ponad 100 mln euro.

Zadaniem UNIDO, wyspecjalizowanej organizacji działającej w ramach systemu ONZ z siedzibą w Wiedniu, jest wspieranie procesów industrializacji i świadczenie pomocy krajom rozwijającym się oraz będącym w okresie transformacji gospodarczej. Działania UNIDO koncentrują się wokół trzech obszarów tematycznych:

  • wsparcie rozwoju przemysłu oraz jego modernizacja,
  • wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego,
  • ochrona środowiska i energia.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zapoznają się z procedurą przetargu publicznego w systemie ONZ z uwzględnieniem specyfiki UNIDO – od momentu rejestracji na portalu przetargowym do przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przedstawione zostaną także możliwości współpracy polskiego biznesu z UNIDO. Eksperci wskażą korzyści współpracy w ramach UNIDO Partnership Programme, w tym: nawiązanie współpracy z zagranicznymi rynkami, poszukiwanie partnerów w biznesie i administracji publicznej oraz wymianę wiedzy i transfer technologii z uwzględnieniem rynku afrykańskiego (Senegal).

Do uczestnictwa w spotkaniu PARP zachęca szczególnie tych przedsiębiorców, których profil działalności jest spójny z zapotrzebowaniem UNIDO, zgodnie z rekomendacją w zakresie najczęściej zamawianego przez Agencję sprzętu i usług

Najczęściej zamawiany sprzęt:
Wymiana urządzeń/ substancji zubożających warstwę ozonową; sprzęt mający zastosowanie w uprawie i przetwórstwie; urządzenia klimatyzacyjne; systemy uzdatniania wody; urządzenia wentylacyjne; wyposażenie mające zastosowanie w górnictwie i kopalnictwie; maszyny budowlane; systemy zarządzania i recyklingu odpadów; sprzęt służący do zastąpienia bromku metylu (także sprzęt do pomiaru i kontroli stężenia); sprzęt mający zastosowanie w uprawie i przetwórstwie surowców rolnych; sprzęt do produkcji odzieży; sprzęt do produkcji i magazynowania wodoru; sprzęt do przetwórstwa rolno-spożywczego; systemy i infrastruktura OZE; silniki i turbiny; pompy, sprężarki, zawory; urządzenia klimatyzacyjne; systemy uzdatniania wody; urządzenia wentylacyjne; wyposażenie mające zastosowanie w górnictwie i kopalnictwie; maszyny budowlane; systemu zarządzania i recyklingu odpadów; sprzęt telekomunikacyjny; wyposażenie metrologiczne; instalacje elektryczne, montaż mechaniczny.

Najczęściej zamawiane usługi:
Doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, zarządzania odpadami; usługi doradcze dot. zarządzania; usługi szkoleniowe; usługi z zakresu bezpieczeństwa; usługi gastronomiczne oraz seminaria i konferencje.
Spotkanie jest pierwszym z działań Punktu Kontaktowego ds. Międzynarodowych i Zagranicznych Zamówień Publicznych – nowego projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego na celu upowszechnianie informacji oraz doradztwo dla polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości aktywnego udziału w globalnym rynku przetargów publicznych. Założenia projektu zostaną przedstawione podczas seminarium. Kolejnym krokiem w realizacji Punktu Kontaktowego będzie strona internetowa oraz seminarium współorganizowanego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, które odbędzie się 20 maja br. w Warszawie.

Informacje organizacyjne:
Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników seminarium pod kątem zgodności profilu prowadzonej działalności gospodarczej ze specyfiką przetargów UNIDO. Uczestnictwo w  seminarium jest nieodpłatne. Językiem obrad jest język angielski (brak możliwości tłumaczenia).

Więcej informacji nt. działalności UNIDO: http://www.unido.org
oraz przetargów UNIDO: https://procurement.unido.org/
Informacje nt. Organizatora (PARP): http://parp.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości