Sektorowe Rady ds. Kompetencji odpowiedzią na braki kompetencyjne pracowników

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

parp.01.200xW celu zapewnienia lepszego dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb polskich przedsiębiorców w poszczególnych sektorach gospodarki,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje w IV kw. 2015 r. ogłosić konkurs na wybór 3 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Do zadań każdej Rady ds. Kompetencji będzie należało m.in.:

  • 1)rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i
  • jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze,
  • 2)współpraca przedsiębiorców z edukacją,
  • 3)inicjowanie, zarządzanie, aktualizacja Sektorowych Ram Kwalifikacji,
  • 4)udział w tworzeniu badań sektora i upowszechnianiu ich wyników,
  • 5)przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje w sektorze do
  • instytucji rynku pracy.

Dla zapewnienia reprezentatywności organizacji przedsiębiorców sektora w skład Rady ds. Kompetencji powinny wchodzić podmioty działające na rzecz danego sektora, tj.: przedsiębiorcy, organizacje branżowe, instytucje pełniące funkcję nadzoru/regulacyjną, instytucje kształcenia formalnego i pozaformalnego, ministerstwo właściwe dla sektora.

Więcej szczegółów na stronie: power.parp.gov.pl/wiadomosci-power/sektorowe-rady-ds-kompetencji-odpowiedzia-na-braki-kompetencyjne-pracownikow

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości