Sektor spółdzielczy w procesie transformacji: Z debaty „20-lecie rynku finansowo-kapitałowego w Polsce”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Spojrzenie z dystansu

Bankowość spółdzielcza podlegała tym samym procesom, tendencjom i przeobrażeniom, jakie były udziałem całego sektora bankowego w Polsce, ponieważ stanowi jego integralną część.

Paweł Pawłowski

W procesie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej wyróżnić trzeba trzy kamienie milowe:

 • zniesienie obowiązku zrzeszania się z państwowo-spółdzielczym BGŻ (zgodnie z ustawą z 20 stycznia 1990 r.),
 • restrukturyzację sektora na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r.,
 • utworzenie zrzeszeń banków spółdzielczych (zgodnie z przepisami ustawy z grudnia 2000 r.).

 1. Po 10 latach funkcjonowania sektora spółdzielczego Ewa Śleszyńska-Charewicz, b. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego w ramach dyskusji nad przygotowaniem nowej regulacji prawnej stwierdziła: „Doświadczenia płynące z analizy zjawisk, jakie miały miejsce w okresie ostatniego dziesięciolecia upoważniają do stwierdzenia, że konieczne jest odejście od obligatoryjnego regulowania wielu aspektów działalności banków spółdzielczych w kierunku rozwiązań opartych na umowach cywilnoprawnych.” Ten kierunek – zaimplementowany w obecnie funkcjonujących rozwiązaniach – generalnie rzecz biorąc, sprawdza się po dziś dzień.
 2. Procesy konsolidacji nie ominęły naszego sektora zarówno na poziomie samych banków spółdzielczych, jak i struktur zrzeszeniowych. Przebiegały one: po pierwsze – praktycznie bez udziału kapitału zagranicznego, po drugie – w części były inspirowane przez regulatora (tzw. progi kapitałowe). Procesy te były oparte wyłącznie na wewnętrznej akumulacji kapitału (a nie napływie kapitału zewnętrznego). Dzięki temu sektor zachował w sposób organiczny swoją główną cechę – lokalność, rozwijając kapitały na poziomie regulacyjnym. Wykorzystał przy tym mechanizmy wewnętrznej redystrybucji kapitałów, alokując je w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI