Sektor finansowy wskazuje kierunek zmian w przepisach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

151029.debata.01.400x300Czy odrębne regulacje dla poszczególnych gałęzi sektora finansowego to na pewno dobre rozwiązanie? W jakim stopniu firmy pożyczkowe powinien objąć nadzór KNF? Jak skutecznie stymulować długoterminowe oszczędzanie na cele emerytalne i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać ubezpieczyciele? To tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas niezwykle ożywionej debaty na temat rynku finansowego, odbywającej się w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju.

Cel zorganizowanego w dniach 28-30 października wydarzenia jest niezwykle ambitny: podczas dwudziestu warsztatów tematycznych różne segmenty gospodarki poszukiwały i poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie: które z przepisów prawa w największym stopniu krępują prowadzenie działalności, bądź też odwrotnie – stwarzają szczególne okazje do nadużyć? Efekty prac, w formie zwięzłych rekomendacji, zostaną przekazane Prezydentowi RP, który wydarzenie objął swoim patronatem.

W panelu – w którym udział wzięli między innymi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Stanisław Kluza, były – historycznie pierwszy – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Karol Półtorak, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za finanse – wysunięto wiele ciekawych i nowatorskich koncepcji. Do takich należała propozycja, aby regulacje dla sektora finansowego podzielić na dwie grupy: podmiotowe i przedmiotowe. Pierwszy rodzaj odnosiłby się do zasad funkcjonowania na rynku poszczególnych segmentów (banki, SKOK, firmy pożyczkowe). Równocześnie zasady udzielania kredytów czy gromadzenia depozytów byłyby jednolite dla wszystkich firm parających się taką działalnością. Krzysztof Pietraszkiewicz po raz kolejny przypomniał o kilku najbardziej pilnych wyzwaniach dla polskiego rynku finansowego – takich, jak budowa systemu poręczeniowo-gwarancyjnego czy kreowanie skłonności do długoterminowego oszczędzania w społeczeństwie polskim. Inna kwestią, na którą zwrócił uwagę prezes ZBP jest naruszenie zasady proporcjonalności w działalności regulacyjnej państwa – w efekcie już 70 proc. załogi niektórych banków pracuje w back-office, zmagając się z wdrażaniem kolejnych ustaw, rozporządzeń czy rekomendacji. Z kolei wiceprezes warszawskiej giełdy omówił propozycję instrumentu, pozwalającego na zwiększenie udziału polskiego kapitału w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych.

W sesji przedpołudniowej prezes Pietraszkiewicz uczestniczył w panelu poświęconym wspieraniu innowacyjności rodzimych przedsiębiorstw. Paneliści i uczestnicy tej debaty poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prawo patentowe powinno chronić rodzime odkrycia i wynalazki, a także jak konkurować o wybitne umysły z globalnymi korporacjami.

Karol Jerzy Mórawski