Scoring BIK, czyli jak połapać się w punktach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bik.logo.01.250x129Kredyty gotówkowe, pożyczki hipoteczne, czy też limity w koncie z powodzeniem wspierają budżety domowe wielu osób. Podczas ubiegania się o którykolwiek z tych produktów dobrze jest posiadać nie tylko pozytywną historię kredytową, ale także jak najwyższą ocenę punktową, tzw. score. Czym jest taka ocena i co należy zrobić, aby móc cieszyć się wysoką punktacją?

Scoring BIK to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Określa wiarygodność kredytową osoby na podstawie porównania jej profilu z profilem innych, którzy już otrzymali kredyty. Operacja wyliczania punktów polega na tym, że profil przykładowego kredytobiorcy zostaje porównany z profilami innych osób, które już kiedyś zaciągnęły różne zobowiązania. Jeśli wynik uzyskany przez takiego klienta jest bardzo podobny do wyniku kredytobiorców, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania, to otrzymuje on wyższą ocenę scoringową. Obrazowo – im bardziej nasza charakterystyka podobna jest do cech osób terminowo spłacających swoje kredyty, tym wyższą ocenę otrzymujemy.

Ocena scoringowa, jaką może uzyskać przyszły kredytobiorca przyjmuje wartości z przedziału od 192 do 631 punktów. Oczywiście, im jej poziom jest wyższy, tym lepiej. Ważne jest, aby mieć świadomość, że uzyskany wynik nie jest ostateczny. Jego wartość jest uzależniona od terminowości dokonywania spłat posiadanych zobowiązań i dlatego też może ulegać zmianie.

W jaki sposób obliczane są punkty?

Liczba punktów w ocenie scoringowej jest wyliczana przy użyciu specjalnej formuły matematycznej na podstawie szerokiego zakresu informacji dotyczących historii i aktywności kredytowej klienta. Informacje te obejmują zarówno negatywne, jak i pozytywne zdarzenia w jego historii kredytowej. Dane te można ująć w cztery kategorie informacji: jakość kredytów, aktywność kredytowa, wykorzystanie limitów kredytowych oraz ubieganie się o kredyty.

Warto jeszcze wiedzieć, że na wysokość oceny scoringowej dokonywanej przez BIK nie mają wpływu takie parametry jak wykształcenie, stan cywilny, czy też rodzaj umowy, na podstawie której osiągane są dochody danego kredytobiorcy.

Jakie korzyści daje mi scoring?

Dzięki punktowej ocenie danego klienta banki i SKOK-i mogą szybciej i efektywniej dokonać analizy ryzyka kredytowego. Sytuacja taka powoduje, że czas oczekiwania na decyzję kredytową ulega skróceniu, a cała procedura kredytowa staje się bezpieczniejsza zarówno dla klienta, jak i banku, który udziela pożyczki.

Sytuacja taka powoduje, że czas oczekiwania na decyzję kredytową ulega skróceniu, a cała procedura kredytowa staje się bezpieczniejsza zarówno dla klienta, jak i banku instytucji, który udziela kredytu.

Osoby, które uzyskały wysoki wynik oceny punktowej BIK, stają się bardziej wiarygodne dla banków i SKOK-ów. Jeśli klient terminowo regulował swoje zobowiązania, to istnieje duże prawdopodobieństwo podobnego postępowania w przyszłości. Takie nastawienie do klientów powoduje, że osoby o dobrej „reputacji” kredytowej mogą liczyć na lepsze warunki udzielania kredytów, a także na uproszczony proces ubiegania się o nowe zobowiązania.

Ocena scoringowaj BIK jest ważnym elementem bezpieczeństwa systemu finansowego. Pozwala ona znacznie ograniczyć ryzyko udzielania kredytów i pożyczek przez banki i SKOK-i. Trzeba jednak wiedzieć, że każda z tych instytucji prowadzi swój własny system „punktowania” klientów. Dlatego też bardzo ważne jest, aby kredytobiorca w należyty sposób dbał o swoją historię kredytową. Dla banku, w którym ubiega się o kredyt taka informacja jest klarownym sygnałem, że ma do czynienia z klientem godnym zaufania.

Jacek Kasperczyk
Comperia.pl