Satysfakcja klienta najważniejsza dla firm sektora finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.04.250x179Wyniki badania "Corporate Values Index 2013" przeprowadzonego przez ECCO International Communications Network, której reprezentantem na polskim rynku jest On Board PR, wskazują, że "satysfakcja klienta" jest najważniejszą wartością korporacyjną dla firm sektora finansowego na świecie. Zaraz za nią plasują się "uczciwość" oraz "innowacyjność".

Corporate Values Index to raport opracowywany przez międzynarodową sieć zrzeszająca agencje PR – ECCO International Communications Network. Wyniki raportu dają odpowiedź na pytanie, jakimi wartościami kierują się organizacje, planując strategie zarządzania i działania marketingowe. Pokazują również zmiany zachodzące na tym polu na przestrzeni ostatnich lat w różnych krajach, branżach i w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Raport publikowany jest co trzy lata.

Wyniki tegorocznej edycji badani wskazują, że firmy sektora finansowego najczęściej odwołują się do takich wartości jak: „satysfakcja klienta”, „uczciwość” oraz „innowacyjność”.

130621.wykres.cvi.01.600x477

Źródło: Corporate Values Index 2013, Ecco Network

Istotnym trendem, jaki można zaobserwować w odniesieniu do definiowania wartości korporacyjnych w branży finansowej jest to, że coraz częściej przedsiębiorstwa podkreślają rolę fundamentalnych wartości ekonomicznych takich jak: „konkurencyjność”, „wzrost” i „zarządzanie finansowe” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  Rośnie również liczba firm z branży finansowej, które w swoich wartościach wskazują na pozytywne relacje z klientami.

Co ciekawe, wyniki Corporate Values Index 2013 pokazują również, że jesteśmy świadkami zmian zachodzących w koncepcji wartości korporacyjnych.  „Ambicja”, „determinacja”, „wzrost” i „efektywność” to wartości związane z  aspiracjami i osiągnięciami firmy, które dopiero niedawno zaczęły być podkreślane przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym. Jednocześnie, kryzys finansowy sprawił, że rosną oczekiwania społeczne wobec „moralnej postawy” firm sektora finansowego.

Porównanie wyników badań z lat 2009 i 2013 pokazuje rosnącą różnorodność wartości korporacyjnych. Firmy starają się wzmacniać swoją tożsamość właśnie poprzez tworzenie odpowiednio dobranej, indywidualnej palety wartości. Tworząc własny wachlarz wartości korporacyjnych firmy coraz częściej wybierają wartości odnoszące się do specyfiki firmy i środowiska, w którym funkcjonują. – komentuje Katarzyna Rek z On Board PR Ecco Network.

Wyniki Corporate Values Index 2013 dla branży finansowej w Polsce zostaną opublikowane na stronie www.onboard.pl latem 2013.

Raport „Corporate Values Index 2013®” przeprowadziły firmy doradztwa PR tworzące międzynarodową sieć ECCO Network, reprezentowaną w Polsce przez On Board PR (www.onboard.pl), a przygotowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki i patronatem PKPP Lewiatan. Raport to podsumowanie projektu badawczego prowadzonego w ciągu ostatniego roku w 13 krajach świata: Australii, Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Hiszapnii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Badanie objęło największe przedsiębiorstwa z 14 branż. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania o skalę zastosowania przez biznes wartości jako koncepcji planowania strategii zarządzania i marketingu. Ideą raportu jest też przedstawienie różnic między systemami wartości określanymi przez firmy działające w różnych krajach, w różnych branżach, przez przedsiębiorstwa różnej wielkości.

Źródło: Grupa On Board Sp. z o.o.