Santander Bank Polska w III kwartale przebił oczekiwania; zysk netto wyniósł 543,8 mln zł

Santander Bank Polska w III kwartale przebił oczekiwania; zysk netto wyniósł 543,8 mln zł
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 543,8 mln zł z 479,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 460 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 312 mln zł do 554 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł 13 proc. rdr i 144 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartach 2021 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 918,1 mln zł, czyli jest o 3,9 proc. niższy niż rok wcześniej.

Niższe niż oczekiwano saldo rezerw

Bank zaraportował niższe niż oczekiwano saldo rezerw. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 223,6 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 275,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 236 mln zł do 320 mln zł. Rezerwy spadły 38 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Czytaj także: Santander: podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik grupy z tytułu odsetek o 335 – 395 mln zł przez 12 miesięcy >>>

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego spadł w III kwartale do 0,89 proc. z 0,99 proc. w II kwartale.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.443,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.438,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.420 – 1.467 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że w III kw. 2021 dynamika kwartalna przychodów odsetkowych wyniosła plus 1,9 proc., podczas gdy koszty odsetkowe spadły o 4,7 proc.

Marża odsetkowa netto w III kwartale wzrosła do 2,64 proc. z 2,59 proc. w II kwartale.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 634,9 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 615,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 610 mln zł do 629 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Santander podał, że w okresie I-III kwartału zanotował dobre wyniki w prowizjach kartowych (+25 proc. rdr) i opłatach za rachunki i przelewy (+27 proc. rdr) oraz prowizjach za zarządzanie aktywami (+24 proc. rdr). Prowizje z działalności maklerskiej wzrosły 13 proc. rdr.

Koszty banku

Koszty banku w III kwartale wyniosły 879,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (879,6 mln zł). Koszty pozostały stabilne w ujęciu rdr i kdk.

Należności netto od klientów pod koniec września 2021 roku wynosiły 145,3 mld zł, rosnąc 2,3 proc. rdr, natomiast zobowiązania wobec klientów wyniosły 177,3 mld zł, rosnąc 6,4 proc. rdr.

Przyśpieszenie dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych

Bank poinformował, że w III kwartale br. nastąpiło dalsze przyśpieszenie dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych, skutkujące kolejnymi rekordowymi wynikami. Nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły w III kwartale 2021 r. wartość 2,8 mld zł, czyli były o 125,6 proc. większe niż rok wcześniej.

Od początku roku sprzedaż tych kredytów wyniosła 6,4 mld zł i wzrosła o 63 proc. rdr.

Rezerwy na sprawy sporne

Rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa ujęte w okresie I-III kwartału wynoszą 728 mln zł (w tym 672,6 mln zł dotyczy roszczeń na zobowiązania sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi), a rezerwa na ryzyko prawne dotycząca walutowych kredytów hipotecznych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wynosi 195,6 mln zł.

Całkowite rezerwy na sprawy sporne oraz portfelowe stanowią 15,8 proc. aktywnego portfela kredytów walutowych CHF.

Czytaj także: Kredyty frankowe: Santander Bank Polska nie zdecydował ws. przystąpienia do programu ugód >>>

„Wzrost powyższych rezerw w 2021 roku wynikał głównie z napływu nowych spraw sądowych (zmiana o 3414 spraw w porównaniu do grudnia 2020 r.) oraz zmiany łącznego poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez Grupę wynikający ze zmian w poziomie przyjętych do szacunków prawdopodobieństw negatywnych dla Grupy rozstrzygnięć” – napisano w raporcie.

Grupa zakłada, że dla ok. 19,2 proc. kredytów (aktywnych oraz spłaconych) już został lub będzie złożony pozew.

Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. wyniosła 5,3 mld zł, czyli wzrosła o 13,4 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 20,38 proc. 

Santander liczy, że utrzyma dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych

Santander Bank Polska liczy, że w kolejnych miesiącach utrzyma dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych, a w kredytach konsumpcyjnych będzie kontynuował pozytywny trend – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące. W segmencie detalicznym zapewnie utrzyma się dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych, a w kredytach konsumpcyjnych będziemy kontynuowali pozytywny trend.

– powiedział Gajewski.

Santander nie planuje przejęć, stawia na wzrost organiczny

Santander Bank Polska podtrzymuje, że nie planuje przejęć i stawia na wzrost organiczny – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

„Nasza strategia jest strategią wzrostu organicznego i widzę tutaj największe szanse (…) Przejęliśmy Deutsche Bank, ale to była wyjątkowa dla nas okazja (…) Nie widzę na horyzoncie tego typu okazji i trzymamy się bardzo tej strategii, aby rosnąć tylko organicznie” – powiedział Gajewski.

Kurs w górę

Analitycy oceniają, że Santander Bank Polska w trzecim kwartale przebił oczekiwania na prawie każdej pozycji. Zwracają uwagę na nową sprzedaż kredytów hipotecznych, która wzrosła o 125 proc. rdr. Ok. godz. 9.40 kurs rośnie ponad 3 proc.

Maciej Marcinowski z Trigon DM w komentarzu ocenił wyniki banku jako pozytywne i wskazał, że największe pozytywne odchylenie miało miejsce w kosztach ryzyka.

Bank przebił oczekiwania w mniejszym lub większym stopniu praktycznie na każdej pozycji oprócz kosztów operacyjnych. Największe pozytywne odchylenie miało miejsce w kosztach ryzyka, które były najniższe od początku 2017 roku.

– ocenił analityk.

„Pomogła sprzedaż NPL z 18 mln zł pozytywnego wpływu, ale to nie wszystko. Koszty ryzyka prawnego CHF wyniosły w tym kwartale ok. 110 mln zł, podczas gdy zakładaliśmy 150 mln zł. Większych odpisów na CHF bank dokonuje zazwyczaj w sprawozdaniu półrocznym i rocznym. Na szczególną uwagę zasługuje nowa sprzedaż kredytów hipotecznych, która wzrosła aż o 125 proc. rdr do 2,8 mld zł. Wyniki oceniamy pozytywnie, mogą przyczynić się do podniesienia naszej wyceny o ok. 5 proc.” – dodał Marcinowski z Trigon DM.

Źródło: PAP BIZNES