Santander Bank Polska wyemituje do końca roku bankowe papiery wartościowe o wartości do 500 mln zł

Santander Bank Polska wyemituje do końca roku bankowe papiery wartościowe o wartości do 500 mln zł
Fot. stock.adobe.com/vulcanus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę o emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł - podał bank w komunikacie. Bank zamierza przeprowadzić emisję BPW do końca 2021 r.

Santander Bank Polska poinformował, że BPW będą denominowane w PLN, będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. BPW zostaną emitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie BPW do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW

Jak podano, bank podejmie decyzję o emisji BPW oraz ich parametrach, w tym o tym, czy papiery zostaną wyemitowane jako instrumenty zrównoważone, po analizie warunków rynkowych.

Czytaj także: Sytuacja makro sprzyja bankom; Santander Bank Polska liczy na wzrost dynamiki przychodów, chce wypłacać dywidendy >>>

„Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji BPW” – napisano. 

Źródło: PAP BIZNES