Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 750 mln zł

Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 750 mln zł
Fot. stock.adobe.com/vulcanus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska podwyższył limit łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych (BPW), które mogą zostać wyemitowane przez bank, do 750 mln zł z 500 mln zł wcześniej - podał bank w komunikacie.

Santander Bank Polska podał, że rozliczenie emisji nastąpi 22 grudnia 2021 roku, BPW zostaną wykupione 22 grudnia 2023 roku.

Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 750 mln zł.

BPW będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

BPW będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 0,55 proc.

Czytaj także: Santander Bank Polska: podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik grupy z tytułu odsetek o 1,1-1,26 mld zł przez 12 miesięcy >>>

„BPW zostaną emitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji” – napisano.

Pod koniec listopada bank informował o podjęciu przez zarząd uchwały o emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES