Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J (BPW) o wartości nominalnej do 550 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,02% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r., podał bank.

#SantanderBankPolska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J (BPW) o wartości nominalnej do 550 mln zł

„Zarząd Santander Bank Polska S.A.niniejszym informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. bank podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J „BPW” na następujących warunkach:

1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r. (data emisji)

2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 550 000 000,00 zł,

3. BPW zostaną wyemitowane na podst. art. 89 i 90 Prawa Bankowego oraz uchwały zarządu banku nr 17/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,

4. BPW zostaną wykupione w dniu 27 kwietnia 2020 r. (dzień wykupu),

5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1 000 zł,

6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW,

7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,02% w skali roku,

8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,

9. BPW nie będą zabezpieczone,

10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ” – czytamy w komunikacie.

Więcej najnowszych informacji o Santander Bank Polska >>>

Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews