Santander Bank Polska opublikował Raport Odpowiedzialnego Biznesu: zielone finanse, relacje z inwestorami oraz edukacja

Santander Bank Polska opublikował Raport Odpowiedzialnego Biznesu: zielone finanse, relacje z inwestorami oraz edukacja
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska po raz siódmy opublikował Raport Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznej edycji szczególny nacisk został położony na przedstawienie informacji najistotniejszych z punktu widzenia inwestorów, regulatorów czy też Unii Europejskiej. Są to min: wskaźniki ESG (Enviromental, Social, Governance), wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat oraz zasady UNEP FI - Principles for Responsible Banking.
Kredyty #ESG, emisja zielonych obligacji, udzielanie kredytów oraz leasingów wspierających niskoemisyjność to tylko niektóre spośród wielu ekologicznych inicjatyw, które @SantanderBankPL realizował w ostatnim roku #SantanderBank

– Obok wyników finansowych Raport Odpowiedzialnego Biznesu jest dla nas jednym z najważniejszych sprawozdań, w którym podsumowujemy naszą działalność w minionym roku. Tegoroczna edycja ma pomóc naszym interesariuszom ocenić nasze działania pod kątem realizacji wskaźników ESG i nakreślić niefinansową strategię na kolejny rok. Kierunek naszych działań niezmiennie wyznacza skupienie się na kliencie i jego potrzebach, towarzyszenie mu i wsparcie podczas każdego etapu procesu zmian biznesowych, na przykład tych związanych z transformacją na niskoemisyjny model działania.  – mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

Szczególnym wydarzeniem w tym kontekście było podpisanie w 2019 r. pierwszej w Polsce umowy kredytowej ESG-linked, opartej na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Mechanizm ten wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego.

Czytaj także: Santander jako pierwszy bank w Polsce wdrożył innowacyjny system Salesforce CRM bazujący na rozwiązaniu chmurowym >>>

– Jako jedna z największych grup finansowych i największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce mamy poczucie odpowiedzialności za środowisko, w jakim działamy. Wiemy, że nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, zielonych finansów, dbałości o pracowników, klientów i interesariuszy przynoszą pozytywne efekty i mogą być drogowskazem dla innych instytucji w Polsce – dodaje Gajewski.  

Zielony bank i inkluzywna bankowość

Wspomniane już kredyty ESG, emisja zielonych obligacji, udzielanie kredytów oraz leasingów wspierających niskoemisyjność, to tylko niektóre spośród wielu ekologicznych inicjatyw, które Santander Bank Polska realizował w ostatnim roku. Bank podkreśla, że chce być częścią środowiska dbającego, o to, aby wzrost gospodarczy odbywał się na zasadach integrujących i zrównoważonych.

Część raportu poświęcona jest też działaniom, które pomagają ograniczać wykluczenie finansowe, oraz ułatwiają ludziom dostęp do edukacji i szkoleń m.in. dzięki programowi Santander Universidades, ale też są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym roku po raz pierwszy bank podjął decyzję o rozpoczęciu monitorowania i raportowania wskaźników odnoszących się do emisyjności wybranych grup klientów.

W czerwcu 2019 r. Santander Bank Polska zaktualizował pakiet polityk społeczno – środowiskowych, w tym klimatyczną i energetyczną.  Uzupełnił go o „Politykę sektora górnictwa i przemysłu metalurgicznego”. Dokumenty regulują między innymi zasady finansowania dotyczące spółek węglowych, w tym brak nowego finansowania dla górnictwa węglowego i całkowitą redukcję ekspozycji na wydobycie węgla do 2030 r.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Tegoroczny raport, podobnie jak dwa poprzednie, ma formę strony internetowej, która pełni również rolę informacyjną. Regularnie pojawiają się na niej nowości na temat prowadzonych przez bank działań i inicjatyw.

Nowością, jest rozbudowana tabela ze wskaźnikami, która znaczni ułatwi poruszanie się po raporcie osobom poszukującym konkretnych danych. Dodano w niej wskaźniki, które nie są jeszcze obowiązkowe w raportach niefinansowych tj. ESG – w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji oraz wytyczne TCFD – globalnego standardu branżowego, który pozwalałby na informowanie o ryzyku finansowym związanym z klimatem.

Strona internetowa raportu została dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niewidzących, jest zgodna z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 – o dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org.

Raporty Santander Bank Polska są przygotowywane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative, podlegają weryfikacji niezależnego audytora i są publikowane w dwóch wersjach językowych.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019 Santander Bank Polska jest dostępny na stronie: https://raport.santander.pl/

Źródło: Santander Bank Polska