Santander Bank Polska może przeznaczyć na dywidendę do 30 proc. zysku netto za 2020 rok

Santander Bank Polska może przeznaczyć na dywidendę do 30 proc. zysku netto za 2020 rok
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ocenia, że maksymalna stopa dywidendy może wynieść do 30 proc. zysku z roku 2020 - poinformował bank w komunikacie.

Santander Bank Polska otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku określające warunki, jakie powinny być spełnione dla wypłaty przez banki dywidendy – odpowiednio w wysokości do 50, 75 i 100 proc. zysku netto – przyjęte na posiedzeniu 24 czerwca.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała również o wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Santander Bank Polska. Wskaźnik ST mierzy wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Definiowany jest on jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Czytaj także: Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank: wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w II kw. wynosi 518,4 mln zł >>>

W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że indywidualny wskaźnik ST dla Santander BP, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,73 proc. Poziom wrażliwości banku jest taki sam zarówno dla wypłaty do 75 proc. zysku, jak i do 100 proc. zysku netto.

Santander Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku netto

Według stanu na 31 marca 2021 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, Santander Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku netto wypracowanego w 2020 roku.

Zastosowanie dodatkowych kryteriów

„Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 70 p.p.” – napisano w komunikacie.

W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30 proc. zysku wypracowanego w roku 2020.

Czytaj także: Banki będą mogły wypłacić dywidendy w II półroczu 2021 roku, ale po spełnieniu warunków KNF >>>

Ponadto KNF wskazała, że jej stanowisko odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 roku oraz że dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych (w tym obejmujące zysk za 2019 rok) zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok.

Źródło: PAP BIZNES