Sankcje nam nie straszne, ale czy na pewno? (sonda aleBank.pl – sierpień 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Dynamika wydarzeń wokół Ukrainy, w tym zwłaszcza wzajemne retorsje Rosji i UE w reakcji na kolejne posunięcia stron nie pozostają bez wpływu na rozwój sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Zwłaszcza rolnicy i eksporterzy płodów rolnych, dla których rynek rosyjski pozostaje ważnym odbiorcą, nie kryją swoich obaw.

W tym stanie oba pytania sierpniowej sondy, nie bacząc na wakacyjną kanikułę, dedykowaliśmy możliwym implikacjom sankcji, jakie w odpowiedzi na kroki Unii Europejskiej przedsięwziął rząd Federacji Rosyjskiej.

W opinii przeważającej większości respondentów sfera realna gospodarki odczuje boleśnie zamknięcie rosyjskiego rynku dla naszych produktów, przy czym dotyczy to nie tylko żywności, owoców i warzyw. Na pytanie: czy sankcje handlowe ze strony Rosji obniżą wzrost gospodarczy – 78 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, podczas gdy jedynie co piąty ankietowany (20 proc.) był przeciwnego zdania. Jak ważne w opinii uczestników sondażu portalu aleBank.pl pozostają relacje gospodarcze ze wschodnim sąsiadem, najlepiej może świadczyć fakt, że jedynie 2 proc. respondentów nie miało w omawianej kwestii wyrobionego zdania.

 140831.sondaz.alebank.pl.2014.08.czy.sankcje.rosji.obniza.nasz.wzrost.gospodarczy

Drugie z pytań: czy embargo na polskie mięso, warzywa, owoce obniży kurs złotego – przyniosło biegunowo przeciwstawne wyniki. W tym bowiem przypadku 74 proc. odpowiedzi przeczących jasno dowodzi wiary w stabilność rodzimej waluty. Już to za sprawą trwałych i wielostronnych relacji z gospodarką wolnorynkową państw zachodniej demokracji, stabilnego rozwiniętego systemu bankowego, a także struktury naszego eksportu. Przeciwnego zdania było 23 proc. badanych, a wyrobionej opinii nie miało jedynie 3 proc. respondentów.

140831.sondaz.alebank.pl.2014.08.czy.embargo.na.polskie.mieso.warzywa.owoce.obnizy.kurs.zlotego

Wydaje się, że pozorna sprzeczność odpowiedzi potwierdza tylko wiarę w efektywność i stabilność mechanizmów rynkowych, co nie zmienia faktu, że wolumen i skala naszego eksportu na rynek rosyjski nie pozostaną bez wpływu na sferę realną w gospodarce. Pytanie, na które będzie trzeba znaleźć odpowiedź, to zmiana struktury eksportu rolnictwa i jego przetworów oraz… niezatrzaskiwanie drzwi na wypadek, gdyby obecne relacje polityczne i gospodarcze Unii z Rosją miały ulec poprawie.

Mit

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl: