Rzeczpospolita Lokalna – uwolnij siłę społeczności!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.01.400x267Dwa dni. 16 grup warsztatowych. 40 panelistów i moderatorów. Ponad 300 uczestników. Różne punkty widzenia. Wielowymiarowość. Partycypacja. Przedstawiciele środowisk rządowych, samorządowych, pozarządowych, naukowych, opiniotwórczych i społeczności lokalne. Dyskusje. Rekomendacje. Założenia. Efekt - Biała Księga Partycypacji.

Briefing Prasowy
17 stycznia 2014, godzina 11:00
Hotel Gromada Lotnisko, sala nr 4, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa
prosimy o potwierdzenie przybycia: kdopieralska@cofund.org.pl

– To pierwszy moment wstępnych podsumowań efektów projektu „Decydujmy razem” i co ważne, próba połączenia ich z doświadczeniami innych działań na rzecz wsparcia udziału lokalnych społeczności w podejmowaniu decyzji publicznych – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem”. – Rekomendacje wypracowane przez uczestników Rzeczpospolitej Lokalnej będą podstawą do przygotowania Białej Księgi – dokumentu opisującego, wypracowany w ramach projektu, system wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Ambasadorem Rzeczpospolitej Lokalnej 2014 jest Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.

W dyskusji udział wezmą:

  • Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej
  • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
  • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
  • Bohdan Skrzypczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  • Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem”, Fundacja Fundusz Współpracy

Więcej informacji o wydarzeniu i program: www.decydujmyrazem.pl/RzeczpospolitaLokalna