Rynek ubezpieczeniowy bezpieczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała "Raport o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2011 r."

W I półroczu 2011 r. składka przypisana brutto wyniosła łącznie 29,5 mld zł i była o 11,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W przypadku ubezpieczeń na życie wzrost wyniósł 10,7 proc. do 16,7 mld zł.

Największy pod względem wartości wzrost zanotowano w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 12,8 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc. Największy wzrost odnotowano w ubezpieczeniach OC komunikacyjnym, autocasco oraz w ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami.

Ubezpieczyciele na życie wypłacili 12,3 mld zł świadczeń brutto. W dziale II odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 6,98 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. wzrosły o 3,3 proc. Na wzrost znaczący wpływ miały odszkodowania i świadczenia wypłacone przede wszystkim w związku z ubezpieczeniami pozostałych szkód rzeczowych oraz OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Według Komisji, wypłacalność sektora kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Źródło: PIU