Rynek PPP w Polsce 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

investment.raport.150xJuż trzeci raport z cyklu "Rynek PPP w Polsce" został opublikowany przez Investment Support, polską firmę doradczą specjalizującą się w realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym i formule koncesji.

Przygotowane przez Investment Support analizy polskiego rynku PPP umożliwiają porównanie stanu rynku w poszczególnych latach i mają na celu dostarczanie aktualnych informacji o etapach realizacji przedsięwzięć PPP i koncesji oraz ich rozwoju na przestrzeni lat. Raport jest praktycznym źródłem informacji o charakterze realizowanych projektów, warunków ich wdrażania i aktualnym stanie procedur.

Aż 61 projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi ogłoszono w 2010 roku, przy czym 39 inwestycji stanowiło koncesje, a 22 projekty planowane były do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. W rezultacie w ujęciu procentowym rynek wzrósł o prawie 50% w stosunku do wielkości rynku w 2009 roku.

W 2010 r. obserwujemy znaczący rozwój analizowanych modeli realizacji inwestycji w nowych sektorach gospodarki takich jak: kultura, rewitalizacja, infrastruktura publiczna, sektor energetyczny i paliwowy. Najwięcej zostało ogłoszonych projektów sportowo-rekreacyjnych oraz parkingowych.

Projekty ogłoszone w minionym roku znajdują się na bardzo zróżnicowanych etapach wdrażania. Zostało podpisanych aż 7 umów z partnerami prywatnymi, kolejne 3 przedsięwzięcia są w przededniu podpisania takich kontraktów. W porównaniu do dwóch umów zawartych w 2009 roku, 10 projektów znajdujących się w 2010 roku na etapie zawarcia kontraktu z partnerem prywatnym, jest bardzo znaczącym postępem.

www.dobrepraktykippp.eu: Pobierz Raport