Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce w ocenie banków

Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce w ocenie banków
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
13 czerwca br. Związek Banków Polskich opublikował najnowszy raport o rynku poręczeniowo-gwarancyjnym w Polsce. Raport został opracowany przez niezależnych konsultantów z PAG Uniconsult - wyspecjalizowanych w rynku poręczeniowo-gwarancyjnym.

Polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku i jest oceniany przed jego adresatów (głównie przedsiębiorców) bardzo pozytywnie #gwarancje #poręczenia #banki #ZBP @BankPekaoSA

– Z przyjemnością przekazujemy opinii publicznej najnowszy raport obejmujący analizę stanu całego rynku poręczeniowo-gwarancyjnego w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami. Podkreślam, że jest to najświeższe i pierwsze tego typu tak kompleksowe opracowanie na rynku w Polsce. Niniejszy raport jest naszym wkładem w rozwijanie nowoczesnego i efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie w szczególności wartościowym wkładem w przygotowanie nowych programów publicznych operujących środkami unijnymi po 2020 roku. Liczymy na obiektywną ocenę faktów, konstruktywny dialog i racjonalne propozycje przyszłych rozwiązań, tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym – powiedział Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich otwierając konferencję prasową.

Polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku

Najważniejszy wniosek płynący z Raportu: polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku i jest oceniany przed jego adresatów (głównie przedsiębiorców) bardzo pozytywnie. Podobna opinia płynie ze strony sektora bankowego.

Przedsiębiorcy doceniają główne korzyści, płynące z poręczeń i gwarancji, takie jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nie posiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania, niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń. szybszy proces pozyskania finansowania, niż przy tradycyjnych zabezpieczeniach.

– Poręczenia i gwarancje to ważna część rynku finansowego, a ich wysoka dostępność wspiera akcję kredytową banków, realnie ograniczając ryzyko po stronie sektora bankowego. Raport opublikowany przez Związek Banków Polskich może być dla instytucji finansowych ważną wskazówką, jaki kierunek rozwoju tego rynku jest właściwy i jakie rozwiązania należy rozwijać – podkreśla Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ds. Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wiceprezes Banku Pekao S.A. – Partner Raportu.

Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce oszacowano na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego

Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce oszacowano na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł gwarancji i poręczeń publicznych, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji/rocznie. W tym ponad 15 mld złotych rocznie stanowią komercyjne gwarancje bankowe, zaś resztę to instrumenty publiczna (np. z BGK). Jak widać jest to istotna cześć rynku finansowego, wspierającego głównie akcję kredytową (do 30 kwietnia 2019r. banki udzieliły polskim przedsiębiorcom ponad 349 mld zł kredytu, w tym prawie 186 mld MŚP, UKNF, maj 2019).

System poręczeniowo- gwarancyjny jest mocno związany z bankami, ponieważ znakomita większość udzielanych w Polsce poręczeń i gwarancji dotyczy właśnie klientów banków. Nawet po pozyskaniu gwarancji lub poręczenia banki nadal współponoszą ekonomiczne ryzyko realizacji tych projektów. Dlatego wspólnie – środowiska finansowe i przedsiębiorców mają zasadniczy mandat do poszukiwania i rekomendowania najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju systemu poręczeniowo- gwarancyjnego.

Raport ZBP ma także ważne znaczenie w procesie edukacji i szkolenia kadr bankowych, kadr instytucji poręczeniowo-gwarancyjnych oraz przedsiębiorców, zainteresowanych wykorzystaniem tego typu instrumentów. Dlatego ujęto w nich nie tylko dane biznesowe, ale i historię oraz konstrukcję, ciągle rozwijającego się, systemu w Polsce, w tym na tle międzynarodowych rozwiązań i rankingów.

Oficjalnym Partnerem Raportu jest Bank Pekao SA, lider rynku poręczeń i gwarancji w Polsce.  Bank posiada w swojej ofercie wszystkie aktualnie dostępne instrumenty poręczeniowo-gwarancyjne- tj. od lokalnych po unijne.

– W Banku Pekao mocno stawiamy na oferowanie oraz sprzedaż produktów finansowych zabezpieczonych gwarancjami i mamy wiodącą pozycję w tym zakresie na polskim rynku. Z sukcesami sprzedajemy cenione przez przedsiębiorców gwarancje de minimis na podstawie umowy z BGK. Mamy też duże doświadczenie we współpracy bezpośredniej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz oferowaniu gwarancji i poręczeń bez dodatkowych kosztów. Są to bardzo ważne produkty dla klientów oraz dla samego banku – dodała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Banku Pekao S.A. odpowiedzialna za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP