Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2014.k2.foto.012.a.400xGospodarka Wielkiej Brytanii w 2011 roku ponownie weszła w fazę recesji. Pierwszy raz miało to miejsce w III kwartale 2008 roku w związku ze światowym kryzysem finansowym.

Kondycja gospodarki i finansów przez okres 2011-2012 obniżyła się. Spowodowane to było wzrostem bezrobocia, zwiększeniem kosztów finansowania kredytów hipotecznych, które przerzucono na kredytobiorcę. Zaostrzyły się także procedury związane z przyznawaniem kredytów hipotecznych. Celem tego artykułu jest analiza korelacji stopy procentowej do podaży i popytu na nieruchomości w Anglii w latach 2001-2012.

STOPA PROCENTOWA A PODAŻ NA RYNKU MIESZKANIOWYM W ANGLII

Stopa procentowa jest jedną z istotniejszych kategorii w gospodarce rynkowej. Jest to rynkowy koszt kapitału, albo inaczej cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Koszt ten wyraża się zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy, mierzony w ujęciu rocznym (tzn. gdyby suma została pożyczona – i zwrócona dokładnie po roku). Jeśli ktoś pożycza pieniądze na krótszy okres, to zapłaci jedynie część tej sumy. Pożyczka taka może mieć charakter kredytu lub zakupu obligacji wyemitowanych przez potrzebującą kapitału instytucję.

Cały artykuł „Korelacja stopy procentowej do podaży i popytu na nieruchomości w Anglii w latach 2001-2012” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Finansowanie Nieruchomości – 2014/02”