Rynek kapitałowy: Czy bank spółdzielczy będzie płacił za nadzór nad rynkiem kapitałowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.05.077.b.267xSejm, obok prac nad nowymi regulacjami w sektorze banków spółdzielczych, zajmuje się m.in. ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Zdaniem grupy posłów, dotychczasowe zasady dzielenia kosztów nadzoru hamują rozwój rynku kapitałowego, w szczególności z powodu silnego obciążenia finansowego Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dr Mariusz Zygierewicz
dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich.

Każda z tych instytucji wnosi opłatę w wysokości 47 proc. kosztów nadzoru, co w przypadku KDPW oznacza obciążenie równoważne 20 proc. wydatków operacyjnych spółki. Projektodawcy wysuwają propozycję rozszerzenia zakresu podmiotów płacących za koszt nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ich zdaniem, co generalnie należy uznać za podejście słuszne, kosztem tym powinny być obciążone wszystkie podmioty prowadzące działalność na tym rynku, a więc banki i inne podmioty, takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kwestia ta była dyskutowana w Ministerstwie Finansów od kilku lat, ale nie znaleziono satysfakcjonującego kompromisu.

Projekt zakłada, że banki będą kontrybuować na rzecz KNF do wysokości 13,5 proc. kosztów nadzoru. Taki udział ma być uzasadniony udziałem sektora bankowego w obrocie na rynku kapitałowym, jednak żadne uzasadnienie liczbowe nie zostało przedstawione. Natomiast zaproponowany zapis zmieniający w art. 131a w ustawie Prawo bankowe można rozumieć jako nałożenie dodatkowego obciążenia banków poprzez zwiększenie kwoty opłat wnoszonych przez banki na finansowanie działalności KNF.

Związek Banków Polskich sprzeciwił się takiej zmianie i wyraził swoje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI