Rynek inwestycyjny rośnie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.01.400x297CBRE wiodąca na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych prezentuje raport poświęcony rynkowi inwestycyjnemu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej za 2014 rok. Jak wynika z publikacji rynek inwestycyjny w regionie CEE ( z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 28% w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowity wolumen transakcji osiągnął nieco ponad 7,7 miliarda euro. Liderem w regionie CEE jest rynek polski, którego transakcje osiągnęły poziom blisko 3,1 miliarda euro w ciągu 2014 roku.

Istotny wzrost aktywności obserwujemy na Węgrzech, Rumunii oraz Słowacji, których wzrost wynosi odpowiednio 71%, 220% i 72%. Całkowity wolumen transakcji dla tych trzech krajów kształtował się na poziomie 2,1 miliarda euro, co stanowi 27% całkowitej wartości inwestycyjnej w regionie CEE. W zestawieniu rok do roku zauważalny jest wzrost wartości transakcji o 15%.

150122.rynek.01.550x

Mike Atwell, Szef Działu Rynków Kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią, CBRE, komentuje:
“Kluczową zmianą w regionie CEE w 2014 roku było ożywienie aktywności inwestycyjnej poza Polską, zauważalne w szczególności na Węgrzech, w Rumuni oraz na Słowacji. Nowi inwestorzy analizując region Europy Środkowo – Wschodniej poszukują możliwości inwestowania swojego kapitału poza Polską, głównie z powodu możliwości osiągnięcia większej stopy zwrotu z inwestycji ale również z braku dostępnych zasobów w Polsce. Przewidujemy, że tren ten będzie się utrzymywał”.

Joanna Mroczek, Dyrektor Działów Badań i Marketingu, CBRE, dodaje:  
„Obserwujemy dużą aktywność inwestorów i ich zainteresowanie rynkiem polskim. Fundusze inwestycyjne obecne na naszym rynku pochodzą z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, część z nich doskonale zna polskie realia oraz posiada portfele nieruchomości w Polsce. Zauważamy również wzrost zainteresowania naszym rynkiem przez inwestorów z Azji, Ameryki oraz Południowej Afryki, którzy poszukują możliwości inwestycyjnych we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych. Polska postrzegana jest jako kraj o silnej, stabilnej sytuacji ekonomicznej w regionie, dodatkowo wciąż wartość topowych lokalizacji jest dużo niższa niż porównywalnej jakości nieruchomości w Europie Zachodniej, co podnosi atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju”

Jos Tromp, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa, na region Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki, CBRE, dodaje:
“Polski rynek, od około czterech lat cechuje się niesamowitą stabilnością poziomu inwestycji. Od 2011 roku, wartość inwestycyjna oscyluje około 3 miliardów euro, przewidujemy, że tren ten będzie kontynuowany. Co ciekawe, wynik ten generowany jest przez 20 największych, międzynarodowych inwestorów, których aktywność to 90% wolumenu inwestycyjnego Polski. Dokładną analizę rynku polskiego przeprowadziliśmy w raporcie Poland Investment MarketView Q4 2014″

Analiza sektorów w regionie CEE dowodzi, ze obiekty biurowe są najbardziej pożądanym typem nieruchomości, wzrost inwestycji w obszarze biurowym wynosi 61%. Również istotny wzrost widoczny jest na rynku powierzchni przemysłowych,  jego wartości wynosi 39%. Brak dostępnych zasobów na rynku powierzchni handlowych, spowodował spadek poziomu inwestycji o 7%, natomiast sektor hotelowy odnotował 15% wzrost, co wskazuje na ponowne zainteresowanie inwestorów tym typem nieruchomości. 

150122.rynek.02.550x

Źródło: CBRE