Rynek Finansowy: Wielka przebudowa trzeciego filaru

Rynek Finansowy: Wielka przebudowa trzeciego filaru
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od połowy przyszłego roku firmy zatrudniające ponad 250 osób powinny zapewnić członkom załogi uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, a dwa lata później obowiązek ten obejmie wszystkie podmioty korzystające z pracy najemnej - zakłada przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z konieczności utworzenia nowego modelu zabezpieczenia emerytalnego zwolnione zostaną te instytucje, które oferują swym pracownikom możliwość przystąpienia do pracowniczych programów emerytalnych.

Karol Jerzy Mórawski

Instrumenty trzeciofilarowe obecne są na polskim rynku od dwudziestu lat. Również i pracownicze programy emerytalne wprowadzone zostały do rodzimego systemu zabezpieczenia społecznego 1 stycznia 1999 r., wtedy bowiem weszła w życie pierwsza ustawa regulująca funkcjonowanie PPE. Przez szereg lat grupowe oszczędzanie na starość w ramach zakładu pracy nie cieszyło się szczególną popularnością ani wśród pracodawców, ani też w gronie przyszłych beneficjentów. „W ostatnich latach liczba nowo rejestrowanych programów utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie (średnio 30 rocznie) i zawierała się między 23 wpisami w 2016 a 37 w 2011 r.” – zapisano w opublikowanym w czerwcu tego roku raporcie Komisji Nadzoru Finansowego, ukazującym funkcjonowanie sektora PPE w minionym roku, na tle danych za lata 2008-2017.

31 grudnia 2017 r. działały zaledwie 1053 pracownicze programy emerytalne, których uczestnikami było 395,8 tys. zatrudnionych. Jeśli porównać te dane ze statystykami zatrudnienia w tym samym okresie, okaże się, iż z form zabezpieczenia społecznego organizowanych przez zakłady pracy korzystało zaledwie 2,41% aktywnych zawodowo Polaków – przypominają analitycy KNF. Optymizmem nie napawają także dane odnośnie wielkości poszczególnych PPE. Ponad połowa funkcjonujących programów obejmuje nie więcej niż 50 pracowników. „Mimo ewidentnych korzyści płynących zarówno z uczestnictwa, jak i faktu posiadania przez pracodawcę PPE, nie mogą być one uznane za produkt powszechny – konkludują analitycy nadzoru.

Dobrowolny system nie zbuduje oszczędności

Skąd bierze się tak znikome zainteresowanie produktem, który jest w stanie zapewnić dodatkowe środki na przyszłą emeryturę nawet bez finansowego zaangażowania przyszłych beneficjentów? Autorzy opracowania wskazują, iż przyczyną nie jest bynajmniej niska dostępność tego rodzaju instrumentów. Zgodnie z obowiązującym prawem, PPE może funkcjonować w czterech alternatywnych formach: pracowniczego funduszu emerytalnego, umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowniczych do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z UFK oraz zarządzania zagranicznego.

W praktyce na polskim rynku istnieją jedynie trzy pierwsze modele, do końca 2017 r. żadna instytucja nie zdecydowała się bowiem na stworzenie PPE na zasadzie zarządzania zagranicznego. Przy tak szerokiej i zróżnicowanej ofercie nie sposób mówić o niedostępności programów dla przeważającej ilości firm i instytucji. Problemem, na który zwrócili uwagę analitycy KNF, jest niski poziom świadomości Polaków odnośnie potrzeby dodatkowego gromadzenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI