Rynek finansowy: Transgraniczna bankowość nie istnieje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.10.foto.017.a.267x10 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę w sprawie detalicznych usług finansowych (Green Paper on retail financial services). Obecnie zakończono zbieranie opinii w tej sprawie, a kolejny etap prac rozpocznie się jesienią.

Krzysztof Maciejewski

Wydawałoby się czymś oczywistym, że w dobie wspólnej Europy powinniśmy również wybierać usługi finansowe bez oglądania się na kraj pochodzenia. A tu tymczasem niespodzianka. Te granice między państwami UE, przez które przejeżdżamy samochodem z prędkością 60 km/h i które w praktyce istnieją tylko na mapie, okazują się barierami dla usług finansowych. To nie jest jedyny paradoks. W końcu detaliczne usługi finansowe należą do obszarów, z których konsumenci są najbardziej niezadowoleni. A przecież wzrost liczby zakupów przez internet kryje w sobie duży potencjał umożliwiający przedsiębiorstwom obsługę klientów w innych państwach członkowskich na odległość. Potencjalnie duży rynek stanowią też klienci mobilni w obrębie Unii: obecnie 13,6 mln obywateli Wspólnoty mieszka w innym państwie członkowskim niż ich kraj pochodzenia, a jeszcze więcej może się na to zdecydować w pewnym momencie swojego życia.

Niewidzialne ściany

I paradoks – bo to wszystko niemalże nie ma znaczenia. Jak i to, że jedna trzecia Europejczyków mieszka w regionach graniczących z innymi państwami członkowskimi i wielu z nich już częściowo swoich kupuje w lokalnych obszarach transgranicznych. Obecny poziom bezpośrednich transakcji transgranicznych dotyczących detalicznych usług finansowych jest ograniczony – konsumenci dokonują zakupu tych produktów głównie na swoich rynkach krajowych, a przedsiębiorstwa w przeważającym stopniu obsługują rynki, na których znajduje się ich fizyczna siedziba. Z ostatnich badań wynika, że odsetek konsumentów, którzy kupowali już produkty bankowe w innym państwie członkowskim, nie przekracza 3% w przypadku kart kredytowych, rachunków bieżących i kredytów hipotecznych. W przypadku kredytów konsumenckich jedynie 5% uzyskano ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI