Rynek finansowy: Podatek bankowy pod okiem nadzoru

Rynek finansowy: Podatek bankowy pod okiem nadzoru
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdego miesiąca banki przekazują do budżetu państwa średnio 295,5 mln zł podatku od instytucji finansowych. Do czerwca 2017 r. budżet państwa zyskał z tego tytułu niemal 5 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Po 17 miesiącach obowiązywania nowych przepisów regulator przedstawił szczegółowe analizy wpływu opodatkowania na kondycję polskich banków komercyjnych.

Karol Czajka

To już druga publikacja KNF na temat konsekwencji tzw. podatku bankowego i zarazem jedyne źródło, w którym można znaleźć miarodajne statystyki dotyczące kwot tej daniny. „Dane dotyczące podatku bankowego nie są zawarte w obowiązkowej sprawozdawczości, dlatego pozyskiwane są od banków w ramach badania poza sprawozdawczego” – czytamy w tegorocznej edycji dokumentu. Pierwszy raport opublikowany został przez nadzór w lipcu ub. r. i obejmował również dane dotyczące finansowania przez polski sektor bankowy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W obu przypadkach analizy nadzoru obejmowały wyłącznie banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych, nie uwzględniono natomiast innych podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych. Należą do nich spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz główne filie ubezpieczycieli zagranicznych, a także instytucje pożyczkowe.

Repolonizacja zmieniła strukturę podatników

Nie każdy podmiot wskazany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych jako podatnik jest zobowiązany regularnie odprowadzać daninę na rzecz fiskusa – przypominali w kolejnych edycjach raportu eksperci KNF. Podstawę opodatkowania wylicza się bowiem przez odjęcie od aktywów danej instytucji takich elementów, jak fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu, nabyte od NBP aktywa będące zabezpieczeniem kredytu refinansowego, a w przypadku banków zrzeszających – również środki, zdeponowane na ich kontach przez członkowskie banki spółdzielcze. Uzyskaną w ten sposób kwotę należy dodatkowo pomniejszyć o 4 mld zł. Wynik tego działania okazał się ujemny dla wszystkich polskich banków spółdzielczych i sporej części komercyjnych, co przesądziło o braku obowiązku podatkowego.

W połowie 2016 r. do grona czynnych podatników klasyfikowało się jedynie 19 spośród 34 banków komercyjnych, rok później obowiązkową daninę uiszczało18 banków i jeden oddział instytucji kredytowej. Jedyna istotna zmiana miała miejsce w kwietniu 2016 r., kiedy to – z uwagi na rozpoczęcie postępowania naprawczego – Getin Noble Bank został zwolniony z obowiązku podatkowego. „Lista podatników jest dość stała i nie zmieniła się od lipca 2016 r.” – podkreślili autorzy tegorocznej edycji raportu. Na przestrzeni 12 miesięcy nieznacznie zmniejszył się natomiast udział instytucji zobligowanych do ponoszenia nowej daniny w aktywach całego sektora banków komercyjnych. O ile w lipcu 2016 r. czynni podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych mogli wykazać się 75-proc. udziałem, to rok później reprezentowali oni jedynie 72,1% aktywów sektora. Był to efekt w pierwszej kolejności obniżenia łącznej podstawy opodatkowania, z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI