Rynek finansowy: Loża komentatorów – wrzesień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.07-08.foto.008.b.150xKrzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A.

Jak konflikt ukraiński wpłynie na polskie instytucje finansowe?

W przeciwieństwie do części krajów azjatyckich czy południowoamerykańskich nie jest możliwe, aby wpływ konfliktu ukraińskiego mógł być pozytywny bądź neutralny dla polskich firm, a w konsekwencji dla gospodarstw domowych i sektora finansowego. Dotąd jest to oddziaływanie ograniczone do sektora eksportowego, głównie w branży rolno-spożywczej, maszyn przetwórstwa spożywczego, usług transportowych i budowlanych. Zmniejszyło to wzrost PKB.

Jeśli jednak konflikt się przedłuży, a przy tym jeszcze zaostrzy, np. o ograniczenie dostaw surowców energetycznych do krajów UE, to implikacje dla inwestycji i kondycji finansowej polskich firm będą groziły całkowitym wyhamowaniem wzrostu gospodarczego. Dla polskich instytucji finansowych, a także rynku papierów wartościowych, oznaczać to będzie bardzo niekorzystny scenariusz. Jak dotąd polskie banki wciąż borykają się z konsekwencjami spowolnienia gospodarczego. Pomimo ok. 3,3 proc. wzrostu PKB w I poł. 2014 r i działania rządowego programu gwarancji de minimis nie widać poprawy ich portfela kredytowego. Na koniec czerwca 2014 r. należności przeterminowane stanowiły w bankach 11,9 proc. należności od sektora niefinansowego, czyli tyle samo co przed rokiem. Udział należności straconych w należnościach przeterminowanych utrzymał się na poziomie 49 proc.. Poprawa zysków banków w 2014 r. to w dużej mierze skutek dyscypliny po stronie kosztów, które wzrosły jedynie o 1 proc. Nie wystarczy to jednak na kompensatę strat kredytowych, jeśli konflikt ukraiński nie zakończy się w tym roku.

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Eskalacja konfliktu na Ukrainie i związane z tym sankcje ekonomiczne Rosji pogarszają krótkookresowe perspektywy dla gospodarki polskiej. Oczekuję, że w trzecim kwartale tempo wzrostu PKB spadnie poniżej 3 proc., a w czwartym wyniesie 2,5-2,6 proc. Najgorszy będzie pierwszy kwartał przyszłego roku, kiedy to wzrost PKB może spaść do 2,1-2,2 proc. Mając nadzieję na jakąś formę stabilizacji sytuacji na Ukrainie w późniejszym okresie, napływ środków unijnych z nowej perspektywy finansowej powinien stopniowo przyczynić się do odbudowy tempa wzrostu. W takim scenariuszu sektor bankowy dotknie przejściowe wyhamowanie ożywienia na rynku kredytowym oraz wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw w końcu roku. Gorsze perspektywy dla wzrostu oraz deflacja wskazują na rosnące prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP do poziomu co najmniej 2 proc. jeszcze w tym roku i pogorszeniem marż depozytowych. Jednak zważywszy na bardzo dobrą pierwszą połowę roku, tegoroczne zyski sektora powinny być porównywalne do tych w roku poprzednim. Reakcja rynków finansowych na kryzys ukraiński jest stosunkowo spokojna. Największy wpływ ma on rynek akcji, co dodatkowo wiąże się z zakończeniem programu skupu aktywów w USA. Na rynku walutowym dzienna zmienność kursu złotego pozostaje nadal historycznie bardzo niska i choć nie można wykluczyć dalszego osłabienia krajowej waluty, to jego skala nie powinna być duża. Złotego powinien wspierać napływ kapitału na krajowy rynek obligacji związany z oczekiwanymi obniżkami stó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI