Rynek finansowy: Loża komentatorów – kwiecień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czy Polska powinna zmienić strategię wejścia do strefy euro?

Piotr Bujak,
główny ekonomista Nordea Bank Polska S.A.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie stawiają kwestię wejścia Polski do strefy euro w nowym świetle. Samo wejście do niej nie wydaje się automatycznym i w pełni skutecznym zabezpieczeniem przed zewnętrzną agresją. Estonia i Łotwa, które już znajdują się w strefie euro, nie czują się przecież bardziej zabezpieczone przed potencjalnymi ambicjami Rosji niż Polska. Niemniej dobrze wykorzystane członkostwo w strefie euro może się stać instrumentem zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa kraju.

Po pierwsze, obecność w niej sprzyja silniejszej integracji gospodarczej z innymi krajami członkowskimi tego bloku. Przy silniejszej współzależności gospodarczej (powiązania handlowe, inwestycje produkcyjne, ekspozycja banków) można zakładać większy stopień solidarności w obszarze geopolityki.

Po drugie, wejście do strefy euro po dobrym przygotowaniu do tego procesu może sprzyjać przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, a silna gospodarka to podstawowy filar bezpieczeństwa narodowego, bez oglądania się na skłonność sojuszników do niesienia pomocy.

Podsumowując, samo przyjęcie euro nie jest remedium ani na problemy gospodarcze (przewaga czysto gospodarczych korzyści przyjęcia euro nad jego kosztami wydaje się wątpliwa), ani nie chroni przed ryzykiem geopolitycznym. Skuteczna strategia szybkiego rozwoju gospodarczego i silniejsza integracja ekonomiczna z zachodnioeuropejskimi partnerami, których ważnym warunkiem jest uzyskanie we właściwym momencie członkostwa w strefie euro, może sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa narodowego.

Jarosław Janecki,
główny ekonomista w Societe Generale Polska

Do czasu wystąpienia kryzysu na rynkach finansowych, wejście Polski do strefy euro było elementem mobilizującym do prowadzenia działań przybliżających nas do spełnienia poszczególnych kryteriów. Wraz z wystąpieniem ostatniego kryzysu, wyraźnie zmieniło się postrzeganie ryzyk związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro. Odkładanie ad acta dyskusji na ten temat będzie z czasem traciło sens. Nie jest to bynajmniej wyłącznie efekt konfliktu na Ukrainie. Konieczna będzie analiza obejmująca nowe uwarunkowania instytucjonalno-regulacyjne, które pojawią się w strefie euro. Działania zmierzające do spełnienia przez Polskę poszczególnych kryteriów nie powinny być wstrzymywane, ponieważ przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa finansów publicznych. Z drugiej strony, przyspieszanie procesu realizacji kryteriów wejścia do strefy euro może wiązać się z wystąpieniem negatywnych efektów, włącznie ze spowolnieniem aktywności gospodarczej. Niewątpliwie politycy powinni podnosić na forum międzynarodowym kwestię kształtu funkcjonowania mechanizmu kursowego ERM2. Ostatnie wypowiedzi prezesa NBP, zgodnie z którymi Polska powinna ubiegać się o ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI