Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Od początku uruchomienia programów europejskich do 4 stycznia 2015 r. złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 611,6 mld zł. Z beneficjentami podpisano 104 871 umów o dofinansowanie na kwotę 410,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie w części UE wyniosło 287 mld zł, co stanowi 101,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. Od początku 2014 r. transfery z UE do Polski wyniosły 14 632,09 mln euro, w tym czasie wpłata do budżetu unijnego sięgnęła 3820,5 mln euro.

Sejm uchwalił budżet na 2015 r. z deficytem 46 080 mln zł. Za głosowało 236 posłów, przeciw 205, a wstrzymało się 3. Budżet przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 297 252,925 mln zł, a wydatki 343 332,925 mln zł. Ustawę skonstruowano, zakładając prognozę wzrostu PKB o 3,4 proc. i inflację CPI średnioroczną 1,2 proc.

Stopa bezrobocia w Eurolandzie w listopadzie wyniosła 11,5 proc. Przeciętnie w 28 krajach UE osiągnęła 10 proc. wobec 10,1 proc. wcześniej. Najwyższa była w Hiszpanii: 23,9 proc., najniższa w Niemczech: 5 proc. Stopa bezrobocia w listopadzie w Polsce spadła do 8,2 proc. Według metodologii GUS wzrosła do 11,4 proc. z 11,3 proc. w październiku.

Drugą odsłonę kampanii promującej usługę Płać kartą i wypłacaj MasterCard przeprowadził w grudniu ub. roku. Umożliwia ona wypłatę gotówki (do 300 zł) z kasy punktu handlowo-usługowego podczas płatności za zakupy kartą. Pod koniec III kw. 2014 r. oferowało ją ponad 60 tys. punktów handlowo-usługowych. W okresie od czerwca do końca września przeprowadzono ponad 1,33 mln transakcji (wzrost w porównaniu z II kw. o 16 proc.) na łączną sumę ponad 146 mln zł (wzrost o prawie 14 proc.). Z usługi korzystać mogą użytkownicy niemal wszystkich kart debetowych oraz części kart kredytowych. Każda transakcja wypłaty gotówki w sklepowej kasie jest dla bezpieczeństwa potwierdzana kodem PIN.

TRANSAKCJE

W pierwszym półroczu 2014 r. Raiffeisen-Leasing Polska wyleasingował aktywa o wartości 1,6 mld zł, co daje udział w rynku na poziomie 7,8 proc., zapewniając drugie miejsce w branży leasingowej w Polsce. 11 grudnia 2014 r. Raiffeisen Polbank zawarł z austriackim Raiffeisen-Leasing International umowę, na mocy której przejął 50 proc. akcji Raiffeisen- Leasing Polska. Dzięki temu stał się wyłącznym akcjonariuszem spółki leasingowej. Wartość transakcji wyniosła 380 mln zł. Z wyliczeń agencji Bloomberg wynika, że – przy 1,5 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI