Rynek finansowy: Kronika – marzec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Polska w unijnej siedmiolatce 2014-2020 powinna dostać o 4,5 mld więcej niż w budżecie na lata 2007-2012. Z łącznej kwoty 106 mld euro (441 mld zł) na politykę spójności dostaliśmy blisko 73 mld euro, czyli ok. 303 mld zł.

Posłowie przyjęli ustawę zezwalającą na ratyfikację paktu fiskalnego, który wprowadza większą dyscyplinę w finansach publicznych krajów strefy euro. Pakt jest umową międzyrządową (jej dokładna nazwa to Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej) podpisana przez przywódców 25 krajów UE w marcu 2012 r., która weszła w życie od początku 2013 r. Nie podpisali jej tylko przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Czech. Pakt dyscyplinuje finanse publiczne krajów strefy euro i jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys zadłużenia w eurolandzie.

Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przyjęto 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi. W przypadku transakcji skomplikowanych, złożonych procedur oraz dużej liczby podmiotów w niej uczestniczących możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty – maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, ale pod warunkiem ustalenia tego przez strony. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki.

Na koniec stycznia bezrobocie wzrosło do 14,2 proc. (2,3 mln osób). To o 0,8 pkt. proc. więcej niż w grudniu ub. r. Rok wcześniej w styczniu bezrobocie wynosiło 13,2 proc. Oznacza to, że liczba osób bez pracy jest największa od 6 lat. Najniższe – na poziomie 10,7 proc. – odnotowano w woj. wielkopolskim, a najwyższe – 22,3 proc. – w woj. warmińsko- mazurskim.

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową, łagodniejszą wersję Rekomendacji T, która znosi część ograniczeń w udzielaniu kredytów przez banki. Ma to być odpowiedzią na obserwowany wyraźny ich spadek. Powodów jest kilka, ale wśród najważniejszych są obawy o pogorszenie się sytuacji finansowej klientów, mniejszy popyt na kredyty (konsumenci powstrzymują się z większymi zakupami) oraz ograniczenia stawiane przez nadzór bankowy (oczekuje on od banków zwiększenia relacji zgromadzonych depozytów do udzielonych kredytów).

TRANSAKCJE

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Credit Agricole Bank Polska S.A. z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI