Rynek finansowy: Kronika – maj 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W 2012 r. wzrost PKB wyniósł 1,9, a nie 2 proc. Ministerstwo Finansów oczekuje, że w tym roku wzrost wyniesie 1,5 proc., a nie 2,2 proc. zapisane w budżecie. Produkcja sprzedana przemysłu w marcu spadła o 2,9 proc. rok do roku, choć w znacznej mierze był to efekt słabej pogody. Po odjęciu efektów sezonowych roczna zmiana wyniosła +0,6 proc. W marcu wzrost płac wyniósł zaledwie 1,6 proc. rdr, a średnio w I kw. 2 proc. Sprzedaż detaliczna była wyższa o 0,1 proc. od zanotowanej rok temu. Eksport wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o 6,9 proc., do 23,5 mld euro, podczas gdy import spadł o 3,6 proc., do 23,4 mld.

Nasze pieniądze mają być znacznie lepiej zabezpieczone. Produkcja nowych banknotów rozpoczyna się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. NBP podaje, że nie zmieni się materiał, z którego wykonany jest banknot – wciąż będzie to specjalny papier, a nie polimer. Jednak różnicę będziemy w stanie dostrzec. Jedna z ujawnionych zmian polega na odkryciu pola znaku wodnego, by łatwiej go było zweryfikować. Będzie też modernizacja tych zabezpieczeń, które są widoczne tylko w specjalnych urządzeniach: sorterach, liczarkach, skanerach.

Cypryjskie władze wynegocjowały warunki pożyczki od Unii Europejskiej w wysokości 10 mld euro. Zgodnie z porozumieniem drugi co do wielkości bank Cypru – Laiki ma być zlikwidowany. Jego dobre aktywa (np. spłacane w terminie kredyty) oraz depozyty poniżej 100 tys. euro zostaną przejęte przez największy Bank of Cyprus, który jednocześnie będzie musiał przejąć zobowiązania Laiki wobec Europejskiego Banku Centralnego, czyli ponad 9 mld euro pożyczek na utrzymywanie płynności.

Po pierwszym kwartale deficyt w budżecie sięgnął 25 mld zł, co stanowi już 70 proc. zaplanowanego na cały rok. To największa dziura w finansach rządu od początku transformacji. Nawet w kryzysowych dla budżetu latach 2009 i 2010 po pierwszym kwartale odnotowywano mniejsze deficyty niż teraz. Szybko powiększający się niedobór w budżecie państwa to skutek zbyt optymistycznych założeń Ministerstwa Finansów. Przewidywało wzrost gospodarczy na poziomie 2,2 proc. oraz inflację na poziomie 2,7 proc. Na koniec 2012 r. dług publiczny wyniósł 840,5 mld zł, co według wstępnych szacunków stanowiło 52,7 proc. PKB – podało Ministerstwo Finansów. Na koniec 2011 r. dług stanowił 53,5 proc. PKB. To pierwszy spadek relacji długu do PKB od 2007 r.

TRANSAKCJE

Deutsche Bank PBC i EFL podpisały umowę o współpracy, w ramach której klienci biznesowi banku będą mogli skorzystać z oferty produktów leasingowych EFL. Oferta leasingowa EFL obejmująca m.in. środki transportu, maszyny i urządzenia oraz sprzęt komputerowy będzie dostępna dla wszystkich klientów biznesowych Deutsche Banku PBC, zarówno małych przedsiębiorstw, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI