Rynek finansowy: Kronika – luty 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Heritage Foundation i "Wall Street Journal" ogłosiły doroczny Index of Economic Freedom 2013. Polska zajęła 57. miejsce na świecie (na 177 badanych krajów) i w porównaniu do ubiegłego roku awansowała o 7 miejsc. Osiągnęła o 1,8 pkt. lepszy wynik w porównaniu do 2012 r., otrzymując łącznie 66 pkt. Pośród państw europejskich zajmuje 26. miejsce na 43 badane kraje i ma wynik powyżej globalnej średniej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 17 stycznia 2013 r. podjęło uchwały o zmianach w zarządzie. Adam Maciejewski, od 2006 r. członek zarządu GPW odpowiedzialny między innymi za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych i strukturyzowanych oraz produkty informacyjne, został powołany na stanowisko prezesa zarządu GPW. Odwołany został poprzedni prezes Ludwik Sobolewski.

Rada Ministrów zatwierdziła pomysł ministra finansów, by ze składek banków stworzyć specjalny fundusz stabilizacyjny. W komunikacie rządu czytamy m.in., że „jego utworzenie powinno zwiększyć zaufanie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych do sektora bankowego. W przyszłości środki z funduszu mogłyby zostać wykorzystane również do restrukturyzacji banków i ich uporządkowanej likwidacji (tzw. resolution)”. Projekt zmian prawa trafi do parlamentu, a potem na biurko prezydenta.

TRANSAKCJE

BIK ma pierwszego klienta spoza sektora bankowego – międzynarodową firmę Wonga. com. Na rynku brytyjskim korzysta już z rejestrów podobnych do prowadzonych przez BIK. Taka współpraca zwiększa transparentność i poprawia bezpieczeństwo całego sektora finansowego. Spełniony jest warunek wzajemności wymiany danych. Banki otrzymają dzięki temu informacje wcześniej niedostępne, co umożliwi bardziej kompleksową ocenę potencjalnych kredytobiorców.

Z końcem 2012 r. sfinalizowano fuzję prawną Raiffeisen Bank Polska i Polbanku EFG. Nowy bank będzie działał pod marką handlową Raiffeisen Polbank. Cały majątek Polbank EFG został przeniesiony na Raiffeisen Bank Polska. Prezesem zarządu został Piotr Czarnecki, dotychczasowy prezes Raiffeisen Bank Polska, natomiast dotychczasowy prezes Polbanku EFG, Kazimierz Stańczak, został pierwszym wiceprezesem. Połączony bank obsługuje ok. 900 tys. klientów przez sieć niemal 400 placówek.

Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Kredyt Banku. Od 4 stycznia br. nazwa „Kredyt Bank” jest używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Zmiany prawne wynikające z tej decyzji nie wymagają wizyt klientów w placówkach – zawarte umowy pozostają w mocy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI