Rynek finansowy: Kronika – listopad 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 r. i skierował go do dalszych prac. Projekt przewiduje dalszy spadek wydatków względem PKB. Dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 37 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 725 mln 15 tys. zł.

Dochody budżetu na koniec września wyniosły 204,4 mld zł. To 68,3 proc. planu na cały rok. Jednak sporo mniej niż przed rokiem o tej porze. Wtedy budżet miał prawie 73 proc. planu całorocznego. Z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy, które są najważniejszym źródłem dochodów kasy państwa, budżet miał niecałe 129 mld zł (67 proc. planu całorocznego). Na koniec września 2012 r. z tych podatków do kasy państwa wpłynęło ponad 135 mld zł (69 proc. planu na cały rok).

Dokładnie 787 mln zł dla polskich przedsiębiorców zamierzają łącznie uruchomić krajowe instytucje finansowe, które pozyskały wsparcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Z proinnowacyjnej oferty kredytowej i leasingowej, w ciągu najbliższych dwóch lat, ma szanse skorzystać do tysiąca polskich firm. Doświadczenia obecnego programu będą też podstawą opracowania instrumentów zwrotnych nowej perspektywy finansowej UE. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (7PR) jest największym programem ramowym UE i jednocześnie największym (54 mld euro) mechanizmem finansowania badań naukowych i transferu technologicznego w Europie.

RSI (instrument podziału ryzyka) udostępniony został 41 państwom (UE oraz stowarzyszone). Gwarancje UE dostępne są dla instytucji finansowych zarejestrowanych i działających na terenie tych państw. Obecnie w programie bierze udział 12 państw i 18 pośredników finansowych. Przypomnijmy, że w RSI nie ma alokacji krajowych – kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje, które zaproponują najciekawsze projekty, uzyskają akceptację KE oraz EFI i będą mogły wykorzystać środki RSI do rozwoju aktywności rynkowej. W Polsce trzy instytucje finansowe: Bank Pekao S.A., Deutsche Bank

PBC S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. będą finansowały przedsiębiorców w ramach RSI. Polskie instytucje należą do grupy pierwszych w Europie pośredników finansowych tego programu. Jednocześnie Polska zajęła obok Włoch czołowe miejsce w grupie państw o największej liczbie pośredników finansowych programu.

Banki i instytucja leasingowa sfinansują ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI